Zofia Broniek

Artysta plastyk, członek ZPAP, redaktor i twórca „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Członek Związku Artystów Plastyków oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wielu kadencji.

Zofia Broniek

Zofia Broniek urodziła się w 1938 r. we Lwowie. Edukację artystyczną rozpoczęła w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w latach 1952–1956. Od 1956 r. studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: malarstwo w pracowni prof. Adama Marczyńskiego, a litografię w pracowni prof. Konrada Srzednickiego. W 1962 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów na Wydziale Malarstwa.

Uprawiała malarstwo, rysunek i grafikę. Miała ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce, Norwegii i Szwecji. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, między innymi w międzynarodowym biennale w Krakowie, Lublanie, Liége, Bradford, Frechen, Fredrikstad i w międzynarodowych wystawach rysunku w Barcelonie i Wrocławiu, a także prezentacjach sztuki polskiej w wielu krajach świata.

Jej prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum w Chorzowie i Muzeum w Bydgoszczy, Ministerstwa Kultury, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje, w Radzie Miejskiej i w Stałej Galerii w Stavanger oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Trzykrotnie otrzymała roczne stypendia Ministerstwa Kultury i Sztuki (w latach 1976, 1981 i 1990).

W 1979 r. zamieszkała w Podkowie Leśnej i włączyła się w działania Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i Komitetu Obywatelskiego. W latach 80. uczestniczyła w niezależnym ruchu artystycznym.

Zainicjowała i prowadziła wspólnie z Andrzejem Gazdą oraz z Magdaleną Kraszewską i Maciejem Gutowskim Galerię Sztuki przy kościele św. Krzysztofa. W latach 1983–1991 organizowała wystawy malarzy, grafików i fotografików, ze względów politycznych niewystawiających swoich prac w oficjalnych galeriach.

Przyczyniła się też do reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i przez lata była aktywnym członkiem jego Zarządu. Uczestniczyła w wydaniu kilkunastu książek, utrwalających historię naszego miasta. W roku 1993 założyła kwartalnik literacko-artystyczny „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, którym kierowała do 2015, ponad 20 lat, zapraszając do współpracy artystów, poetów i pisarzy, ale też znawców teatru i muzyki oraz historyków. Bliskie jej sercu były zawsze tematy związane z podkowiańską małą ojczyzną, drukowane w czasopiśmie teksty stały się bazą do wydania kilku książek o historii Podkowy Leśnej. Magazyn wyróżniał się szatą graficzną, od razu widać było, że wyszedł spod ręki artystki.

Publikował nie tylko interesujące artykuły, lecz także reprodukcje grafik, obrazów i fotografii wybitnych artystów. Patronował licznym działaniom intelektualnym i artystycznym.

Artystka była też pedagogiem, miała wielu uczniów, z którymi utrzymywała bliskie i serdeczne kontakty. W roku 2014 podkowiańskie CKiIO zorganizowało wystawę „Relacje”, na której sześciu uczniów prezentowało prace razem ze swoją mistrzynią. W artykule dla „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” (2013, nr 70) pisała: „Rysowanie towarzyszyło mi stale. W dzieciństwie, odkąd pamiętam, pisałam listy obrazkowe do Ojca, a Matka adresowała je do Sachsenhausen”; i jeszcze o technikach, które stosowała w swojej twórczości: „papier, ołówek i piórko, podręczne zwykłe środki i sposoby uproszczenia warsztatu, budziły nadzieję uchwycenia czegoś, co być może umyka na skutek zbyt skomplikowanych technik.

Pomiędzy bielą papieru a czernią tuszu lub ołówka istnieje nieskończoność możliwości…. Powolne wzrastanie rysunku to prywatne zmaganie się z czasem – suma kresek, punktów, półtonów i odrobiny światła pomiędzy nimi – monotematyczne próby opisania przestrzeni między nimi lub pewnego o niej wyobrażenia”. W folderze towarzyszącym jednej z wystaw wyznała: „Zachwyca mnie piękno ulotnych zjawisk, ich nieskończona zmienność, gra światła i cienia na powierzchni przedmiotu. Chciałabym móc ją uchwycić, zbliżyć się poprzez rysunek do wyczuwalnej przecież granicy, gdzie niemożliwe się urzeczywistnia. Ta jednak wciąż się przesuwa i pozostają tylko próby”.

O jej twórczości napisała przy okazji wystawy artystka Magdalena Kraszewska: „Przy uważnym spojrzeniu dostrzeżemy w tych zagęszczeniach ludzi, dziesiątki, setki ludzkich postaci, anonimowych, podobnych, różnych porwanych pędem niezależnym od ich woli, kierowanych jakąś zewnętrzną siłą. Sam ruch, ten niezmiernie ważny element «kosmicznych» rysunków Zofii Broniek, powoduje, że otwierają się przed nami jakieś światy, jakieś galaktyki”.

W 2002 r. otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”, za wieloletnią i różnorodną pracę dla społeczności podkowiańskiej. W maju 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił Zofię Broniek Odznaczeniem Honorowym Zasłużony dla Kultury Polskiej, a uroczystość zbiegła się z 23. rocznicą wydania pierwszego numeru „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego” pod jej redakcją.

Artystka i redaktorka, jedna z ikon podkowiańskiej kultury, zmarła 23 marca 2018 r.