Wystawy

Wystawy:

„Siła i Światło”

Pierwszą wystawę poświęconą Spółce Akcyjnej „Siła i Światło” Towarzystwo przedstawiło ponad 10 lat temu, kolejną – jesienią 2018 r. Większość materiału ilustracyjnego została nam udostępniona jako kopie cyfrowe ze zbiorów Jerzego Regulskiego, syna Janusza, współzałożyciela i dyrektora finansowego spółki, bez której powstanie i urządzenie Podkowy Leśnej w nowoczesnym kształcie nie byłoby możliwe.

15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przy wsparciu Urzędu Miasta z okazji 15 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku,

Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

Przedstawiamy fotogalerię z przygotowanych przez Towarzystwo wystaw poświęconych dziejom miasta i jego mieszkańców. 60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko – węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna.

Moja Podkowa

Plenerowa wystawa zdjęć znanego w Podkowie Leśnej fotografika Mieczysława Klajnowskiego towarzyszyła dziś obchodom 30-lecia samorządu w Polsce. Wystawę na 95 urodziny miasta ogrodu przygotowało Towarzystwo, a finansowo wsparł Urząd Miasta Podkowa Leśna. Przez całe wakacje będzie można ją oglądać na gościnnym płocie Pana Tadeusza Iwińskiego przy ul. Lilpopa. Klajnowski prezentuje retrospektywę – obraz Podkowy, której wielu nie zna, inni nie pamiętają, która budzi nostalgię, ale także prowokuje. Wernisaż wystawy „Moja Podkowa – fotografie Mieczysława Klajnowskiego” odbędzie się 19 września w CKiIO przy ul. Świerkowej 1 z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.

O wolność i “Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

W 2009 r., w przeddzień Święta Niepodległości i w dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu, otworzyliśmy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe w trudnych latach 70. i 80. XX w.

Pałacyk Kasyno

Klub Sportowy, znany dziś bardziej jako Pałacyk Kasyno, zbudowany został w 1928 r. przez Zarząd Dóbr Podkowa Leśna według projektu cenionego architekta Juliusza Dzierżanowskiego. Działała tu restauracja (stąd potoczna nazwa Kasyno), miało swoją siedzibę Towarzystwo, a teren wokół zagospodarowany był na cele sportowe.

Podkowa Leśna na starych widokówkach

Niezwykły obraz powstającego miasta ogrodu, jego pierwszych mieszkańców i przyrody utrwalony został na… kartach pocztowych. Wystawę widokówek wyszukiwanych przez blisko dwadzieścia lat na aukcjach, w antykwariatach przez Jacka Bełdowskiego, prezesa Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego, pokazaliśmy przy okazji obchodów Dnia Samorządności. Plenerową ekspozycję przez całe lato będzie można oglądać podczas spacerów ul. Jana Pawła II, na płocie willi Gayczaków, tuż przy kościele. Warto podkreślić, że autorami podkowiańskich widokówek byli wybitni fotografowie II Rzeczypospolitej. Chcielibyśmy opowiedzieć pełną historię Podkowy zapisaną na kartach pocztowych. Osoby, które mogą w tym pomóc, prosimy o kontakt: tpmopl@gmail.com. Wystawę przygotowało TPMOPL przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta.

Święto Wolności i Solidarności 2019

Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przy wsparciu Urzędu Miasta z okazji 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do Parlamentu przypadającej 4 czerwca 1989 roku

Wystawa w 90 rocznicę poświęcenia kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

TPMOPL opracowało wystawę plenerową, która eksponowana była w grudniu w podkowiańskim kościele. Jej koncepcję przygotował Oskar Koszutski, a opracował ją graficznie Marek Englisz. Na planszach prezentowane są zdjęcia wykonane przez Henryka Bazydłę i Mieczysława Klajnowskiego oraz fotografie z zasobów Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.