Wydarzenia 2015

Wydarzenia 2015

Wystawa malarstwa Elżbiety Kwiatkowskiej

7 lutego 2015

Wystawa malarstwa Elżbiety Kwiatkowskiej, mieszkanki Podkowy Leśnej, członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Elżbieta Kwiatkowska jest autorką 7 wystaw indywidualnych oraz uczestniczką ponad 100 wystaw zbiorowych, między innymi w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego, Macedonii – Skopje, na Zamku Królewskim w Warszawie, a jej obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Domu Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, w Muzeum Miejskim w Brodnicy, w Malarskiej Kolekcji Florystycznej PAN w Warszawie, Galerii Klubu Wojsk Lądowych w Warszawie, w Ratuszu Piedimonte San Germano we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych. Jest członkiem Zarządu TPMOPL.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pp. Haliny i Janusza Regulskich oraz wieczór pamięci poświęcony śp. prof. Jerzemu Regulskiemu

19 lutego 2015

Wystawa malarstwa Kaliny Szydłowskiej-Pawłowicz

21 marca 2015

Wystawa malarstwa Kaliny Szydłowskiej-Pawłowicz (1924 – 2011), malarki, poetki, autorki opowiadań, od dzieciństwa mieszkanki Podkowy. Była członkiem Szarych Szeregów, a potem Armii Krajowej. Pełniła funkcje sanitariuszki w szpitalu powstańczym w Kasynie i w willi Baniewiczów. Po wojnie studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, chętnie biorącym udział w różnorakich zajęciach i spotkaniach, człowiekiem pełnym ciepła i życzliwości do ludzi.

Obchody Dnia Miasta Podkowa Leśna

11 kwietnia 2015

W ramach obchodów Dnia Miasta Podkowa Leśna: filmowa gra miejska „Pożegnania – powitania”, zainspirowana filmem Pożegnania Wojciecha Hasa, zrealizowana przez CKiIO we współpracy z TPMOPL i udziałem członków TPMOPL; Towarzystwo przekazało także wydawnictwa o Podkowie jako nagrody dla uczestników.

Spektakl “Listy śpiewające” wg Agnieszki Osieckiej, w którym wzięło udział 6 członków Towarzystwa

24 kwietnia 2015

„JAK TO SIĘ ZACZĘŁO”

22 maja 2015

Spotkanie z okazji 25-lecia działalności samorządu gminnego z udziałem radnych i burmistrzów wszystkich kadencji samorządu gminnego w Podkowie Leśnej.

Prowadzenie: Bogdan Wróblewski.

Wydarzenia 2015

Plenerowa wystawa „90-LECIE MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA”

12 czerwca 2015

Plenerowa wystawa „90-LECIE MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA”, składająca się z 60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko – węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna. Wystawa na ul. Lilpopa była eksponowana do 19 września, próba wcześniejszego zamknięcia została oprotestowana przez mieszkańców i właścicieli użyczonych ogrodzeń.

Spektakl “Bajki nie tylko dla dorosłych Benedykta Hertza” przygotowany przez Teatr Otwarty w willi Aida, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem “Ogród Sztuk i Nauk” w ramach cyklu “Znani, zapomniani”

14 czerwca 2015

Wystawa fotograficzna „Bioróżnorodność na wysokim poziomie” zorganizowana przez Annę Kalinowską

3 sierpnia 2015

Wystawa fotograficzna „Bioróżnorodność na wysokim poziomie” zorganizowana przez Annę Kalinowską, eksponująca znakomite zdjęcia przyrody fotografowanej z balonu, samolotu i szczytów Tatr przez znakomitych fotografików: Grzegorza Barczyka, Zbigniewa Ładygina, Marka Ostrowskiego, Janusza Radziejowskiego (Podkowianina, członka TPMOPL) i Krzysztofa Skórę. Finisaż wystawy z udziałem Autorów wystawianych prac odbył się 29 sierpnia.

Kongres Polskich Miast Ogrodów

11-13 września 2015

Kongres Polskich Miast Ogrodów, z udziałem członków Towarzystwa w pracach Sekcji Programowej Komitetu Organizacyjnego, prowadzeniu sesji, przygotowaniu materiałów kongresowych.

Spektakl „Wczorajsze historie”

12 września 2015

„Opowieść o Marii Morskiej”, zrealizowany w willi „Aida” jako impreza okołokongresowa z udziałem 6 członków Towarzystwa.

Wykład Andrzeja Porawskiego (Związek Miast Polskich) dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” poświęcony Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego z okazji 30-lecia jej podpisania

7 października 2015

Andrzej Porawski jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich oraz sekretarzem strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, uczestniczy w pracach Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, rady naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Jako członek „Solidarności”, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, wchodził w skład prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. W grudniu 1982 zatrzymany i oskarżony o działalność w nielegalnym związku NSZZ „Solidarność”. W latach 1990-1998 i 2002-2006 sprawował mandat radnego Poznania, w latach 1998-2002 zasiadał w sejmiku wielkopolskim I kadencji.

W trakcie wykładu udostępnione zostało zdjęcie z podpisania w dniu 19 lutego 1993 r. przez prof. Jerzego Regulskiego i panią Catherine Lalumiere (Sekretarza Generalnego Rady Europy) Karty Samorządu Lokalnego. Profesor pełnił w latach 1992-1997 funkcję stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu i w tym czasie ratyfikował 49 dokumentów.

Wydarzenia 2015

Premiera spektaklu „Bandyci” na podstawie opowiadania Piotra Müldner-Nieckowskiego

21 października 2015

Premiera spektaklu „Bandyci” na podstawie opowiadania Piotra Müldner-Nieckowskiego, poety, prozaika i dramatopisarza, ale także praktykującego lekarza, doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych, profesora językoznawstwa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi od 2001 r. Podyplomowe Studium Edytorstwa.

Jest autorem kilkunastu tomów i tomików wierszy, opowiadań, powieści i ponad 70 słuchowisk radiowych, a także Wielkiego Słownika Frazeologicznego Języka Polskiego, Nowego Szkolnego Słownika Frazeologicznego, Wielkiego Słownika Skrótów i Skrótowców, prac naukowych z medycyny i językoznawstwa oraz przekładów.

Jego utwory były tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, najczęściej na francuski, angielski i rosyjski. Za działalność literacką utrzymał wiele nagród, m.in. im. Cypriana Kamila Norwida za poezje, im. Tadeusza Borowskiego za poezje i prozę, Komitetu Radia i Telewizji za twórczość radiową, Wielki Splendor w kategorii „Tele-Splendor” im. Włodzimierza Ławniczaka za dramaty pisane dla Teatru Polskiego Radia i twórczość telewizyjną oraz im. Janusza Korczaka za prace krytyczno- i historycznoliterackie.

Od 30 lat mieszka w Podkowie Leśnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, gdzie pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego SPP, a także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, dla którego przez kilka lat wydawał książki z serii Biblioteki Podkowiańskiej, Podkowianskie Magazyny Kulturalne i biuletyn (patrz zakładka Wydawnictwa) . Spektakl „Bandyci” będzie powtórzony 13 grudnia, a występują w nim także członkowie TPMOPL.

Wydarzenia 2015

Wykład Adama Michalaka o losach 7 obrazów z dziejów Polski

11 listopada 2015

Wykład Adama Michalaka o losach 7 obrazów z dziejów Polski namalowanych przez członków Bractwa św. Łukasza z Kazimierza Dolnego w 1939 r. na Wystawę Światową w Nowym Jorku oraz koncert Jacka Kowalskiego Fundamenta Niepodległej.

Inicjatorką wystawy reprodukcji obrazów oraz wykładu jest Anna Żukowska-Maziarska w imieniu Fundacji Jacka Maziarskiego, członek Zarządu TPMOPL.

Wydarzenia 2015

Uroczystość złożenia kwiatów pod figurą Matki Bożej na skwerze im. Ks. Bronisława Kolasińskiego w 90-tą rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę miasta Podkowa Leśna

25 listopada 2015

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Rady Miasta: przewodniczący Grzegorz Smoliński, przewodnicząca Komisji Kultury (KKOiS) Małgorzata Stępka, przewodnicząca Komisji Budżetu (KBFiI) Emilia Drzewicka, proboszcz parafii pw.św. Krzysztofa ks. Wojciech Osiał, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Elżbieta Mieszkowska z uczniami i harcerzami, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Paweł Włostowski z uczniami, dyr. CKiIO Alina Witkowska, dyr. Muzeum A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku Mariusz Olbromski oraz liczni mieszkańcy i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, które było organizatorem tej uroczystości (w tym: Anna Foss, Andrzej Glegolski, Hanna Gradkowska, Oskar Koszutski, Elżbieta Kwiatkowska, Mira i Piotr Mildnerowie, Stefan Molęda).

Po uroczystości pod figurą Matki Bożej odbyła się w kościele p.w. św. Krzysztofa Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących mieszkańców Podkowy Leśnej.

Wydarzenia 2015

Rezygnacja ze wspólnego ubierania choinki w parku koło Pałacyku – Kasyna

grudzień 2016

Towarzystwo podjęło decyzję o rezygnacji ze wspólnego ubierania choinki w parku koło Pałacyku – Kasyna w związku z dekoracją i zapaleniem lampek na choince przy stacji WKD Podkowa Leśna Głowna w dniu 6 grudnia.