Wydarzenia 2013

Wydarzenia 2013

Otwarcie zrewitalizowanych ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim

13 kwietnia 2013

W trakcie Otwartych Ogrodów w 2013 r. odbyło się otwarcie zrewitalizowanych ścieżek rowerowych w Lesie Młochowskim oraz ścieżki edukacji ekologicznej, z udziałem Burmistrza Podkowy Leśnej oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Chojnów. Po uroczystym otwarciu odbyły się dwie wycieczki po trasach rowerowych (T. Potkański – duża pętla oraz nordic walking (A. Foss i A. Piekun – mała pętla). Członkowie Towarzystwa nieodpłatnie przygotowali merytoryczną treść tablic ścieżki edukacji ekologicznej oraz uczestniczyli w technicznej realizacji.
Rewitalizacja ścieżek, przygotowanie i wykonanie tablic oraz druk mapki ze szlakami wycieczkowymi w Lesie Młochowskim zostało sfinansowane w ramach dwu grantów Urzędu Marszałkowskiego, pozyskanych za pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Wydarzenia 2013

Las Młochowski – ustawianie plansz i wycieczka (fot. T. Potkański).

13 kwietnia 2013