Wydarzenia 2010

Wydarzenia 2010

Spotkanie O pożytkach z wędrowania bocznymi drogami z Jackiem Żabickim

6 marca 2010

6 marca odbyło się w bibliotece spotkanie O pożytkach z wędrowania bocznymi drogami z Jackiem Żabickim, autorem wydanego przez ARKADY Leksykonu zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. Jest to już trzecia, po opracowaniach Dolnego i Górnego Śląska pozycja cyklu, który ma objąć wszystkie regiony Polski.

To książka, po którą warto sięgnąć z wielu powodów – planując wycieczkę czy urlop, ale także przed każdą podróżą, nawet znaną, szybką trasą. Okazuje się bowiem, że kilka kilometrów w bok od głównej szosy stoją stare dwory, kościoły, pałace, o których istnieniu i urodzie nie mamy pojęcia. A i w promieniu kilkunastu kilometrów od domu, czyli w zasięgu wycieczki rowerowej, jest co oglądać.

Leksykon podaje encyklopedyczne informacje o 1300 obiektach, ale przede wszystkim zadaje kłam opinii, że Mazowsze i Podlasie to strony ubogie w zabytki. O tym właśnie mówiła prowadząca spotkanie prof. Izabella Galicka, która od lat 1960. badała te same tereny zbierając wraz z Hanną Sygietyńską materiały do pierwszych katalogów zabytków sztuki, wydawanych przez Instytut Sztuki PAN. A że podczas tych prac panie odkryły w Kosowie Lackim obraz El Greca, o tym także była mowa na spotkaniu w bibliotece.

Współorganizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Wydarzenia 2010

Izabella Galicka i Jacek Żabicki (fot. Oskar Koszutski)

Wycieczka nad stawy w Raszynie i Falentach dla Ptakolubów

8 maja 2010

Grupka ptakolubów wybrała się na wycieczkę nad stawy w Raszynie i Falentach. Pod przewodnictwem Gerarda Sawickiego, który wcześniej dwukrotnie uczył nas obserwować i rozpoznawać ptaki w podkowiańskim parku i Parowie Sójek, oglądaliśmy tym razem ptaki wodne i zaroślowe – czaple siwe, perkozy, krzyżówki, czernice i głowienki, a także mewy śmieszki, gągoły, rybitwy rzeczne, rokitniczki i łabędzie. Sensacją była pliszka żółta i młody kwiczoł siedzący na wyciągnięcie ręki.

Wydarzenia 2010
Wydarzenia 2010

Fot. Anna Maziarska, Zbigniew Musiałek

Uroczyste posiedzenie Rady Miasta, zwołane w ramach obchodów 85-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

8 maja 2010

8 maja 2010 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta, zwołane w ramach obchodów 85-lecia powstania Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Radnych i licznie zebranych gości powitali Janusz Radziejowski – przewodniczący Rady oraz burmistrz Andrzej Kościelny, który odczytał życzenia i gratulacje od zaprzyjaźnionych samorządów i organizacji.

Za przyjęcie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej o uhonorowanie potomków założycieli Podkowy Leśnej podziękował Radzie Miasta prezes Towarzystwa Jacek Wojnarowski. Oskar Koszutski prowadzący Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej zaprezentował sylwetki Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, Teresy Markowskiej, Krystyny Michałowskiej i Jerzego Regulskiego, którym przewodniczący Rady Miasta wręczył akty nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Ze względu na stan zdrowia w uroczystości nie uczestniczyły panie Krystyna Michałowska i Teresa Markowska, a akty nadania odebrali w ich imieniu najbliżsi.

Wydarzenia 2010

Fot. Anna Maziarska, Zbigniew Musiałek

W Zarybiu odbyła się niezwykła impreza, w której uczestniczyli uczniowie podkowiańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

1 czerwca 2010

1 czerwca na terenie ośrodka Adwentystów Dnia Siódmego w Zarybiu odbyła się niezwykła impreza, w której uczestniczyli uczniowie podkowiańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowana wspólnie przez dyrekcje obu szkół, parafię oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i Uczniowski Klub Sportowy, z ogromną pomocą i wsparciem gospodarza obiektu.

Organizatorów było wielu, bo i imprez było wiele: przełożone ze względu na niepogodę zakończenie „rowerosacrum”” z wręczeniem dwóch rowerów ufundowanych przez burmistrza miasta, liczne konkursy sportowe prowadzone przez UKS, z nagrodami i koszulkami dla zwycięzców i dla najmłodszych uczestników, przejażdżki konno i bryczką, pokazy łucznicze, a także – zainicjowana przez Towarzystwo w ramach obchodów urodzin miasta – „mała olimpiada”.

„Mała olimpiada” nawiązuje do jednego z mniej znanych epizodów historii naszego miasta – w 1942 roku z inicjatywy Janusza Regulskiego, współzałożyciela Podkowy Leśnej i właściciela majątku Zarybie zorganizowano rozgrywki sportowe między młodzieżą zgrupowaną wokół domu państwa Regulskich oraz Stawiska Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Teraz przypomniano niektóre z ówczesnych zabaw sportowych (wyścig w workach, przeciąganie liny), ale pojawiły się i nowe, w tym konkurs rowerowy na najwolniejszy przejazd ustalonej trasy. Zwycięzca tegorocznej „olimpiady”, gimnazjum z Zespołu Szkół Samorządowych, otrzymał piękny puchar z okresu międzywojennego, ufundowany przez TPMOPL. Jest to puchar przechodni – mamy nadzieję, że sportowa rywalizacja naszych szkół wejdzie do stałego kalendarza imprez – a własnością jednej ze szkół stanie się dopiero po trzech zwycięstwach.

Wydarzenia 2010
Wydarzenia 2010
Wydarzenia 2010

Fot. Zbigniew Musiałek

Europejskie Dni Dziedzictwa

11-12 września 2010

Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem “Od pomysłu do przemysłu” Pałacyk Kasyno ul. Lilpopa 18 Wystawa poświęcona założycielom miasta: Stanisławowi Lilpopowi, Spółce “Siła i Światło“, Bankowi Spółek Zarobkowych. Organizator – TPMOPL.

Dzień Nauczyciela

październik 2010

Wystawa poświęcona podkowiańskiej oświacie w latach 1945- 1965 połączona z warsztatami dla uczniów i seniorów. Organizator- TPMOPL.

Bal Niepodległości

13 listopada 2010

Bal Niepodległości. Organizator – CKiIO i TPMOPL