Wycieczka tematyczna –
Architektura Podkowy Leśnej