Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej” Pani Jolancie Fortini i Państwu Mirosławie i Andrzejowi Ryczerom

PREZENTACJA

https://youtu.be/KC9Xd_0l4Ko