Społeczność Podkowy Leśnej

Przemysłowcy i bankierzy, urzędnicy i twórcy kultury budowali przed blisko stu laty, od podstaw, miasto ogród Podkowę Leśną, nadawali społeczny klimat tej miejscowości i stworzyli jej mit założycielski.

Po wojnie ton w Podkowie nadawała inteligencja – zakładająca stowarzyszenia i fundacje, tworząca nieformalne grupy artystyczne, socjalne i sportowe.

Niewielką podkowiańską społeczność wyróżniała zawsze obywatelskość – zaangażowanie w sprawy krajowe i lokalne.

Jej najlepszych przedstawicieli postanowiliśmy przedstawić na tych stronach, aby skłonić obecnych mieszkańców do chwili refleksji.

Społeczność Podkowy Leśnej

Oskar Koszutski (w głębi) kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej opowiada młodym podkowianom o historii miasta ogrodu i jego najzacniejszych mieszkańców

Ojcowie założyciele

Gdyby tych trzech panów się nie spotkało, gdyby nie połączyła ich żyłka biznesowa, a przede wszystkim idea stworzenia nowoczesnego podmiejskiego osiedla, ba… nowoczesnej Rzeczypospolitej, nie byłoby Podkowy Leśnej.

Ojcowie założyciele - Stanisław Lilpop
Fot. © archiwum Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów/FOTONOVA

Stanisław Lilpop

Ojcowie założyciele - Janusz Regulski
Fot. NAC, public domain

Janusz Regulski

Ojcowie założyciele - Tadeusz Baniewicz
Fot. archiwum TPMOPL

Tadeusz Baniewicz

Podkowiański słownik biograficzny

Wzorem dla „Podkowiańskiego słownika biograficznego” był założony w latach 30. XX wieku „Polski Słownik Biograficzny”.

Pomysłodawcą podkowiańskiej formuły jest Piotr Mitzner, który w latach 80. przewodził zespołowi „Rocznika Podkowiańskiego”, wydawanego przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnej.

Rozpoczynając tę publikację, redaktorzy napisali: „Przedstawiamy pierwszą część słownika, zawierającego biogramy ludzi związanych z Podkową Leśną […], pragniemy w naszym słowniku umieszczać nie tylko sylwetki mieszkańców Podkowy, ale także charakterystyki ich domów, o ile były to domy otwarte, wokół których skupiali się interesujący ludzie. […] Mamy nadzieję, że ważni, a tu zbyt zdawkowo potraktowani podkowianie doczekają się w przyszłości pełniejszej reprezentacji”.

Zasłużeni dla Podkowy

Honorowa odznaka „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”, przyznawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju miasta ogrodu. Celem odznaki jest podkreślenie wartości działań poszczególnych osób lub całokształtu ich osiągnięć, mających stanowić godny naśladowania wzorzec.

Henryk Bazydło
Prof. Michał Bogusławski
Zofia Broniek
Andrzej Gazda
Grzegorz Dąbrowski
Wanda Głowacka
Tadeusz Iwiński
Ks. Leon Kantorski

Józef Kolinek
Oskar Koszutski
Andrzej Lipiński
Halina Regulska
Yaśmina Strzelecka
Marta Pajączkowska
Narcyz Szwedziński
Annick Geoffroy i Dominique Thevenet