Ścieżka edukacji ekologicznej w lesie Młochowskim na terenie Podkowy Leśnej

Przygotowanie i rozmieszczenie wzdłuż szlaków rowerowych 14 tablic ścieżki edukacji ekologicznej – pracę wykonali wolontariusze a koszt wykonania tablic sfinansowano z grantu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek) ze środków UE Program Lider.

Poniżej prezentujemy spis tablic wraz z ich autorami oraz same tablice. 

 1. Historia Lasu Młochowskiego – treść tablicy przygotowali T.Potkański i O.Koszutski
 2. Las Młochowski miejscem pamięci – treść tablicy przygotowali O.Koszutski, T.Potkański
 3. Znaczenie martwych drzew dla lasu – treść tablicy przygotowała Joanna Walc
 4. Znaczenie lasu dla nas i dla przyrody – treść tablicy przygotowała A.Kalinowska
 5. Zasady gospodarki leśnej – projekt treści przygotowali T.Potkański i T.Szymański
 6. Las jako ekosystem – treść tablicy przygotowała A.Kalinowska
 7. Rezerwat im. W. Tyrakowskiego – treść tablicy przygotowała H.Gradkowska
 8. Gatunki drzew na terenie lasu – treść tablicy przygotowała H.Gradkowska
 9. Zabytkowe aleje lipowe – projekt treści przygotowali O.Koszutski, T.Potkański i T.Szymański
 10. Zwierzęta – leśni łowcy – treść tablicy przygotowała H.Gradkowska
 11. Chronione rośliny w runie leśnym – treść tablicy przygotowała H.Gradkowska
 12. Zwierzęta  – mieszkańcy dziupli – treść tablicy przygotowała H.Gradkowska
 13. Rezerwat im. B. Hryniewieckiego – treść tablicy przygotowała Hanna Gradkowska
 14. Las w Mieście Ogrodzie – treść tablicy przygotowała Ania Foss

Autorem grafiki do 14 tablic ścieżki edukacji ekologicznej jest firma: