Poznaj Podkowę Leśną

Podkowa Leśna, niespełna czterotysięczne, zatopione w zieleni podwarszawskie miasteczko, połączone szybką koleją z centrum stolicy. Kameralne miasto ogród, w całości, jako założenie urbanistyczne, chronione wpisem do rejestru zabytków. W połowie pokryte lasem, ulice biorą w nim nazwy od drzew, kwiatów i ptaków. Podmiejskie osiedle mieszkaniowe bez jednego bloku.

Podczas II wojny światowej „Mały Londyn”, w Peerelu ważny ośrodek opozycji demokratycznej skupiony wokół parafii, współcześnie „pępek Europy”, z uwagi na zawsze wysoką frekwencję wyborczą.

Miasto lekarzy, prawników, twórców, polityków i ludzi new businessu, siedziba ponad 20 organizacji pozarządowych.

Miejsce spotkań i inicjatyw obywatelskich: otwartych ogrodów i otwartego uniwersytetu.

Niezwykła miejscowość na mapie Polski, jak pisano już w latach 30. XX wieku, po prostu: „Inna planeta”.

Poznaj Podkowę Leśną - Podkowa Leśna z lotu ptaka - fot. Sławomir Sierzputowski

fot. Sławomir Sierzputowski

Figura Matki Boskiej upamiętniająca założenie miasta ogrodu w 1925 r.

Poznaj Podkowę Leśną - figura Matki Boskiej upamiętniająca założenie miasta ogrodu w 1925 r.

Historia Podkowy Leśnej

Za moment powstania Podkowy Leśnej uważany jest 9 kwietnia 1925 r., kiedy to w gmachu warszawskiej hipoteki członkowie Zarządu nowej spółki „Miasto Ogród Podkowa Leśna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Janusz RegulskiTadeusz Baniewicz, związani z konsorcjum „Siła i Światło”, oraz Stanisław Wilhelm Lilpop, jako właściciel gruntów, podpisali akt o ich komisowej rozsprzedaży. Jak do tego doszło? Jak potoczyły się dalsze losy Podkowy Leśnej? Więcej o historii Podkowy Leśnej dowiesz się z linku poniżej…