Pożegnanie Anny Dobrzyńskiej-Foss

Pożegnanie Anny Dobrzyńskiej-Foss

Pożegnanie Anny Dobrzyńskiej-Foss

26 czerwca 2016 zmarła Anna Dobrzyńska-Foss. Żegnało Ją liczne grono zgromadzonych na podkowiańskim cmentarzu. Oprócz Rodziny, Zmarłą pożegnali mec. Włodzimierz Sarna, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Smoliński, a okolicznościowe wiersze przeczytali przedstawiciele Teatru Otwartego Joanna Cichoń i Zbigniew Jachimski.

 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej Jacek Wojnarowski pożegnał Annę Dobrzyńską – Foss w imieniu trzech podkowiańskich organizacji społecznych następującymi słowami:

„Żegnamy dzisiaj Anię Foss, naszą Koleżankę, Przyjaciółkę, wybitną Obywatelkę naszego miasta. Była drobną i cicho mówiącą osobą, lecz to co mówiła brzmiało donośnie. Wtedy gdy upominała się o sprawy mieszkańców Podkowy Leśnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, cudzoziemców czy uchodźców z Dębaka. Donośnie wypowiadała się na wielu forach samorządowych wykazując się ogromnym doświadczeniem w służbie publicznej. Wykorzystywała je w pracach Rady Miasta czy Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich Jej aktywności, ale w sposób szczególny związana była z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, w którym pełniła funkcje pierwszego vice prezesa i sekretarza. Wiele energii poświęcała Uniwersytetowi Otwartemu Pokolenia, który współtworzyła, Stowarzyszeniu Ogród Sztuk i Nauk, z którym planowała wspólne działania w Aidzie u Pana Tadeusza Iwińskiego, czy nowemu stowarzyszeniu Podkowa Sportowa, w którego organizację włączyła się energicznie wnosząc swoje doświadczenie z organizacji społecznych.

Wśród wielu przymiotów tej zasłużonej dla naszego miasta postaci chciałbym wspomnieć o kilku:

  • umiar i powściągliwość, ale także zdecydowanie w bronieniu swoich racji,
  • takt – wykazywany nawet przy zacietrzewieniu rozmówcy,
  • pracowitość i wytrwałość wykazywaną na przykład w społecznym współredagowaniu Biuletynu Miejskiego czy nocnym pisaniu i rozliczaniu projektów realizowanych przez Towarzystwo u Hani Gradkowskiej na Wiewiórek,
  • wierność podkowiańskim przyjaźniom, o których często nie wszyscy wiedzieli, a które się teraz po odejściu Ani ujawniają poprzez telefony, maile czy obecność na uroczystości pogrzebowej,
  • troska o dobro wspólne, o to co łączy ludzi, a nie dzieli. To było główne paliwo Ani, coś co ją napędzało.

 

Uważała, że jednym z takich elementów łączących jest historia bliska zarówno ta lokalna, podkowiańska jak i ta krajowa, która doprowadziła do odzyskaniu pełni wolności w 1989 roku. Wiele uwagi poświęciła dokumentacji lokalnej przeszłości, której zapisy znajdowały następnie swój wyraz w wystawach planszowych i publikacjach Towarzystwa.

Aby nie kończyć tak poważnie chciałbym wspomnieć o Ani w zabawie. Lubiła się bawić co widać było tak dobitnie na dechach u Marysi Wichrowskiej na Miejskiej, czy przed Pałacykiem Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, a zwłaszcza w przedstawieniach Teatru Otwartego, którego była aktywną uczestniczką. Pamiętamy także jej wymyślne stroje na spotkania towarzyskie i bale.

Ania zostawiła nam zadania. Na przykład mamy postawić tablicę informującą o życiu mrówek przy jednym z okazałych mrowisk w Podkowie. Wielu z nas zostawiła teczki z posegregowanymi papierami, zdjęciami do wykorzystania. Ja też dostałem taką teczkę. Jakby przeczuwała, że może nie wrócić z wyprawy do szpitala na Wawelską. Żegnam Cię Aniu, tak jak byś chciała, wspólnie w imieniu trzech organizacji Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk oraz Stowarzyszenia Podkowa Sportowa.”

O Annie Foss

Urodzona w 1941 r. Anna Foss związała się z Podkową Leśną prawie 30 lat temu. Przyciągnęła ją tu między innymi atmosfera i tradycja aktywności społecznej, w której jej społecznikowska natura znalazła znakomite pole do działania. Anna Foss włączała się bardzo aktywnie w niemal wszystkie wydarzenia ważne dla miasta i podkowiańskiej społeczności. w latach 90. uczestniczyła w pracach nad statutem miasta, strategią zrównoważonego rozwoju Podkowy Leśnej i jej kolejnymi aktualizacjami oraz planem zagospodarowania przestrzennego Podkowy. Była współinicjatorką wydanej w 2006 r. przez TPMOPL Karty Mieszkańca Podkowy Leśnej, pozycji unikalnej w skali kraju, stanowiącej wzór dla podobnych wydawnictw w innych miastach. Podjęła starania o nadanie Podkowie Leśnej statusu pomnika historii.

Od początku, czyli od 2005 r., uczestniczyła w organizacji corocznego festiwalu „Otwarte Ogrody”; w 2015 r. była współorganizatorką Kongresu Miast Ogrodów w Podkowie Leśnej, autorką jednego z opracowań wydanych z okazji Kongresu. Współtworzyła podkowiański Uniwersytet Otwarty Pokolenia. Z grona słuchaczy Uniwersytetu wyłoniły się, między innymi dzięki inicjatywie i konsekwentnym Jej działaniom, Klub Ogrodowy i Teatr Otwarty, w którym odnalazła radość bycia na scenie. Całkowicie własnym, oryginalnym pomysłem Anny Foss było odtworzenie „olimpiady”, jaką w czasie wojny, w roku 1943 zorganizowały ekipy Zarybia i Stawiska – we współczesnej koncepcji były to zawody obu szkół podstawowych i gimnazjów podkowiańskich, rozegrane tak jak przed 69 laty, na terenie Zarybia. Impreza odbywała się co roku przez trzy lata. W ostatnich latach włączyła się w utworzenie i działania Stowarzyszenia Podkowa Sportowa.

Wielokrotnie reprezentowała też Podkowę Leśną w organizacjach i działaniach ponadlokalnych. W latach 2010-2015 wchodziła w skład Rady Społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Kilkakrotnie, jako przedstawicielka TPMOPL była członkiem jury konkursu wiedzy o powiecie grodziskim, organizowanego dla młodzieży ze wszystkich gmin przez Zespół Szkół im. Józefa Bema w Milanówku; reprezentowała też Towarzystwo w Lokalnej Grupie Działania Zielone Sąsiedztwo.

Dwukrotnie, w II i w VI kadencji (lata 1994-1998 i 2010-2014) pełniła funkcję radnej Rady Miasta. Należała do najaktywniejszych radnych; z wielką kulturą, ale i stanowczością reagowała i zabierała głos w ważnych, czasem trudnych sprawach.

fot. T.Potkański