Pożegnanie Andrzeja Lipińskiego

Pożegnanie Andrzeja Lipińskiego

Andrzej Lipiński (1931–1998)

Syn Nonny z Duninów Lipińskiej, pielęgniarki i Antoniego Lipińskiego, lekarza. W Podkowie Leśnej mieszkał nieprzerwanie od 1937 roku.

Lekarz z powołania i społecznik, całe swoje życie poświęcał innym. Oprócz zdrowia pacjentów ważne dla Niego były także ich rodziny i ich problemy. O każdej porze zawsze gotów był przyjść im z pomocą. W jego życiu, rozumianym jako służba innym, towarzyszyła mu i zawsze wspierała go żona, Anna Danuta z Marszyckich Lipińska, która zmarła w maju tego roku. Ich córka, Bożena Myszkowska od wczesnych lat 80. mieszka wraz z mężem i synem w Szwajcarii.

Andrzej Lipiński od 1941 roku należał do koła ministrantów. W latach 1943-44 uczęszczał na tajne komplety w gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1944 roku był członkiem Szarych Szeregów, grupy łączników przy zgrupowaniu „Bąk”. Od stycznia 1945 roku należał do ZHP. Był współzałożycielem harcerskiego klubu sportowego w Podkowie. W latach 1950-55 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie, a w rok później otrzymał dyplom lekarza. Od 1957 roku był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Michałowicach, w tym samym roku został też kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Podkowie Leśnej. W latach 1958– 1967 pracował jako wolontariusz w szpitalu w Pruszkowie. Z wyboru mieszkańców przez pięć kadencji pełnił funkcję radnego w Komisji Zdrowia i był przewodniczącym zespołu koordynującego do spraw pomocy społecznej w Radzie Narodowej w Podkowie Leśnej. Działał w PKPS i PCK. Współpracował z parafialnym Komitetem Pomocy Bliźniemu w zespole służby zdrowia (od 1982 do 1991 roku). W latach 1989-1993 był delegatem do spraw związanych z reaktywowaniem Izb Lekarskich województwa warszawskiego. W tym samym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego samorządu lekarskiego ZOZ Grodzisk Mazowiecki. Od 1988 do 1995 roku był prezesem reaktywowanego Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Członek Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Warszawski – środowisko „Bąk”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, honorową odznaką „Złota Syrenka” i Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia, a także odznaką nr 7 „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”, przyznaną mu w 1995 roku.

Prócz wymienionych pokrótce dokonań i zasług dr. Lipińskiego chcielibyśmy utrwalić pamięć o życzliwej serdeczności i uwadze, jaką obdarzał innych i niezwykłej kurtuazji i uprzejmości, która cechowała zresztą obydwoje małżonków.

Zofia Broniek

Podkowiański Magazyn Kulturalny nr 56/57 (2008).