PODKOWIAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Wzorem dla Podkowiańskiego słownika biograficznego był założony w latach 30. XX wieku Polski Słownik Biograficzny. Pomysłodawcą podkowiańskiej formuły jest Piotr Mitzner, który w latach 80. przewodził zespołowi „Rocznika Podkowiańskiego”, wydawanego przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnej.

Rozpoczynając tę publikację, redaktorzy napisali: „Przedstawiamy pierwszą część słownika, zawierającego biogramy ludzi związanych z Podkową Leśną […], pragniemy w naszym słowniku umieszczać nie tylko sylwetki mieszkańców Podkowy, ale także charakterystyki ich domów, o ile były to domy otwarte, wokół których skupiali się interesujący ludzie. […] Mamy nadzieję, że ważni, a tu zbyt zdawkowo potraktowani podkowianie doczekają się w przyszłości pełniejszej reprezentacji”.

Po latach „Podkowiański Magazyn Kulturalny” podjął się kontynuacji tego zadania i przez kilkanaście lat biogramy znanych i zasłużonych podkowian ukazywały się na jego łamach pod tym samym hasłem Podkowiański słownik biograficzny. Od 2019 r. sylwetki w ramach PSB publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa: www.podkowalesna-tppl.pl.

Do współpracy udało nam się pozyskać twórców pierwszych haseł w „Roczniku” (Piotra Mitznera, Bogdana Wróblewskiego) oraz w „PMK” (Małgorzatę Wittels, Grażynę Zabłocką) i autorów nowych. Idąc za radą Władysława Kopalińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich leksykografów – „słownik robi się z innych słowników, a nie z głowy” – korzystaliśmy z istniejących materiałów, weryfikując fakty, daty, nazwy i opisy zdarzeń w innych źródłach. Część biogramów nie mogłaby powstać bez pomocy bliskich opisywanych postaci. Dziękujemy.

Podkowiański „PSB” w wersji online jest dziełem żywym, biogramy wymagają ciągłej korekty i uzupełnień w miarę pojawiania się nowych materiałów archiwalnych, rodzinnych bądź publikacji naukowych i wspomnieniowych. PSB uzupełniliśmy o noty bibliograficzne, aby wskazać Czytelnikom, gdzie mogą znaleźć dodatkowe informacje.

Polski Słownik Biograficzny - strona tytułowa
Fot. PAU, Tom I Polskiego Słownika Biograficznego

Przygotowując PSB, chcieliśmy, by znalazły się w nim osoby zasłużone dla Podkowy, znane tu i cenione, także te spoza naszego miasta, związane z nim pracą zawodową czy działalnością społeczną, które miały istotny wpływ na jego kształt. Jest ich, jak się okazuje, bardzo wiele. Publikujemy poprawione i nowe biogramy 50 osób, trwa opracowywanie kilkudziesięciu kolejnych sylwetek. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony, nasz adres: tpmopl@gmail.com.

Aktualizacja PSB i opracowanie nowych biogramów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Podkowa Leśna realizacji zadania publicznego „Opracowanie i udostępnienie «Podkowiańskiego słownika biograficznego», część 1”.

Tadeusz Baniewicz

Współtwórca miasta ogrodu, dyrektor EKD

Ks. Franciszek Barański

Kapelan w Powstaniu Warszawskim, proboszcz w Podkowie

Henryk Bazydło

Fotograf, dokumentalista Podkowy Leśnej

Zdzisław Bąkowski

Konserwator zabytków, projektant założeń ogrodowych

Karol Bertoni

Dyplomata, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej

Jerzy Brochocki

Inżynier rolnik, dowódca plutonu „Alaska II”

Zofia Broniek

Artystka plastyk, redaktorka, animatorka kultury

Tomasz Burek

Krytyk literacki, eseista

Mieczysława Ćwiklińska

Aktorka

Juliusz Dzierżanowski

Architekt i budowniczy

Bolesław Dzikiewicz

Dyrektor Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, prezes Towarzystwa

Kazimierz Gayczak

Pionier elektryfikacji

Kazimierz Gierżod

Pianista, pedagog, dyrygent chóru parafialnego

Kazimierz Głowacki

Konserwator dzieł sztuki i rekonstruktor zabytków, meloman, radny

Benedykt Hertz

Bajkopisarz, dziennikarz, aktor

Jarosław Iwaszkiewicz

Pisarz

Anna Iwaszkiewiczowa

Tłumaczka, przyjaciółka poetów

Jan Jarco

Tłumacz, popularyzator nauki Jana Pawła II, honorowy obywatel Podkowy Leśnej

Antoni Jawornicki

Architekt, urbanista

Ks. Leon Kantorski

Proboszcz, patron opozycji, wychowawca młodzieży

Irena Klukowska

Lekarz stomatolog, żołnierz AK „Ala”.

Józef Klukowski

Żołnierz AK, muzyk, kompozytor

Stanisław Kobosko

Inżynier elektrotechnik, prezes PKPS w Podkowie Leśnej

Ks. Bronisław Kolasiński

Pierwszy podkowiański duszpasterz, prezes Towarzystwa, patron konspiracji

Alfons Kühn

Inżynier, poseł i minister II Rzeczypospolitej, prezes Towarzystwa

Krystyna Latoń

Żołnierka, redaktorka, sekretarz Towarzystwa

Wincenty Latoń

Żołnierz, społecznik

Stanisław Wilhelm Lilpop

Założyciel Podkowy Leśnej, ziemianin, myśliwy, fotografik

Andrzej Lipiński

Lekarz podkowiańskich rodzin, kierownik przychodni, Prezes Towarzystwa

Jacek Maziarski

Dziennikarz, działacz opozycyjny

Krystyna Michałowska

Plastyczka, pielęgniarka w wojennych szpitalach, honorowy prezes Towarzystwa

Kazimierz Michałowski

Archeolog

Krystyna MirackaRosińska

Żołnierz AK, działaczka organizacji kombatanckich

Ireneusz Miracki

Harcerz, inżynier mechanik

Maciej Mroczkowski

Żołnierz AK, entomolog

Marta Pajączkowska

Nauczycielka, wychowawczyni podkowian

Janusz Regulski

Ekonomista, przemysłowiec, założyciel Podkowy Leśnej

Józef Ryczer

Właściciel firmy parasolniczej, żołnierz AK, współorganizator podkowiańskiego oddziału RGO

Jan Skotnicki

Malarz i polityk

Wanda Suchecka

Właścicielka podkowiańskiej czytelni

Edward Suchocki

Inżynier, sekretarz Podkowiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólna Budowa”

Bolesław Szmajdowicz

Pilot, żołnierz AK

Narcyz Szwedziński

Inżynier architekt, społecznik

Ludwik Światopełk-Zawadzki

Lekarz bakteriolog, prezes Towarzystwa

Witold Tyrakowski

Popularyzator ochrony przyrody, turystyki, krajoznawca

Wacław Tyszka

Inżynier budowy dróg i mostów, żołnierz Powstania Warszawskiego

Helena Walicka-Szpakowska

Żołnierz AK, łączniczka plutonu „Alaska” i kompanii „Brzezinki”

Henryk Walicki, ps. „Twardy”

Dowódca kompanii AK „Brzezinki”

Wojciech Zabłocki

Żołnierz AK, prawnik, miłośnik historii

Bruno Zborowski

Architekt, projektant kościoła św. Krzysztofa

W PRZYGOTOWANIU
– Zofia de Callier
– Leon Danielewicz
– Maria Durska
– Irena Dzikiewicz
– Anna Gierżod
– Antoni Heda
– Julia Heybowicz
– Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska
– Alicja Jankowska
– Bolesław Jankowski
– Maria Jezierska
– Maria Karczewska
– Henryk Karpiński
– Maria Knaster
– Ludwik Knaster
– Anna Kołakowska
– Wiesława Kordaczuk
– Irena Krzywicka
– Krystyna Książkiewicz -Serafińska
– Danuta Majewska
– Maria Majkowska
– Zbigniew Mitzner
– Anna i Leszek Nowosielscy
– Bohdan Pociej
– Stefan Purski
– Halina Regulska
– Józef Regulski
– Bogdan Siudowski
– Bohdan Skaradziński
– Zygmunt Sobota
– Apolinary Szmajdowicz
– Kalina Szydłowska-Pawłowicz
– Jan Walc
– Jan i Maria Wojnarowscy
– Henryk Zabłocki
– Larysa Zajączkowska-Mitzner