Podkowiański Słownik Biograficzny

Wzorem dla „Podkowiańskiego Słownika Biograficznego” był założony w latach 30. XX wieku „Polski Słownik Biograficzny”. Pomysłodawcą podkowiańskiej formuły jest Piotr Mitzner, który w latach 80. przewodził zespołowi „Rocznika Podkowiańskiego”, wydawanego przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnejj.

Autorami pierwszych haseł, które ukazały się na łamach tego pisma (w nr 1 z 1986 i nr 2/3 z 1987/88), byli Piotr Mitzner, Bogdan Wróblewski, Katarzyna Madoń-Mitzner oraz kilka zaprzyjaźnionych z redaktorami osób.

Rozpoczynając tę publikację, redaktorzy napisali: „Przedstawiamy pierwszą część słownika, zawierającego biogramy ludzi związanych z Podkową Leśną […], pragniemy w naszym słowniku umieszczać nie tylko sylwetki mieszkańców Podkowy, ale także charakterystyki ich domów, o ile były to domy otwarte, wokół których skupiali się interesujący ludzie.

Ze względu na specyfikę opisywanych postaci nie chcemy wprowadzać jednolitej formy życiorysów. Zadajemy sobie sprawę, że ich rozmiar nie zawsze jest współmierny do udziału tych ludzi w życiu Podkowy. Dysponując jednak bogatym materiałem o ciekawych, a zapomnianych ludziach, nie chcieliśmy rezygnować z jego wykorzystania. Mamy nadzieję, że ważni, a tu zbyt zdawkowo potraktowani podkowianie, doczekają się w przyszłości pełniejszej reprezentacji”.

Idąc za sugestią autorów wstępu do pierwszego „Rocznika”, korzystaliśmy z danych biograficznych zawartych w pierwszych numerach, uzupełniając je i rozwijając wątki, które naszym zdaniem zostały zbyt skrótowo potraktowane.

Po latach „Podkowiański Magazyn Kulturalny” podjął się kontynuacji tego zadania i przez kilkanaście lat biogramy znanych i zasłużonych podkowian ukazywały się na jego łamach pod hasłem „Podkowiański Słownik Biograficzny”.

Polski Słownik Biograficzny - strona tytułowa

fot. PAU, Tom I Polskiego Słownika Biograficznego

Oto wykaz publikowanych w PMK haseł, które są obecnie dostępne na jego stronie: ks. Franciszek Barański, Irena Chodorowska-Dzikiewicz, Bolesław Wincenty Dzikiewicz, Antoni Gawiński, Wanda Janina Głowacka, Julia Heybowicz, Teodozjusz Jankowski, Antoni Aleksander Jawornicki, Aurelia Jaworska, Irena Klukowska, Józef Klukowski, ks. Bronisław Kolasiński, Andrzej Lipiński, Piotr Młotecki, Małgorzata Müldner-Nieckowska, Stanisław Paszko, Józef Regulski, Jan Henryk Rosen, Narcyz Szwedziński, Kalina Szydłowska-Pawłowicz, Witold Tyrakowski, Marta Jurowska-Wernerowa, Stanisława i Henryk Witaczkowie, Zofia i Roman Witkowscy, Henryk Konstanty Zabłocki, Bruno Zborowski.

Większą część tych haseł, po uzupełnieniu, publikujemy teraz na stronie TPMOPL. Biogramy, w miarę możliwości, były konsultowane z przedstawicielami rodzin.

Przygotowując PSB, chcieliśmy, by znalazły się w nim osoby zasłużone dla Podkowy, znane i cenione. Jest ich, jak się okazuje, bardzo wiele, toteż zrezygnowaliśmy z koncepcji redakcji pierwszych „Roczników”, by prezentować także biogramy znanych mieszkańców innych miejscowości. Pozostajemy przy podkowianach oraz osobach spoza naszego miasta związanych z nim pracą zarobkową lub działalnością społeczną, mających istotny wpływ na kształt miasta ogrodu.

Tadeusz Baniewicz

Dyrektor EKD, społecznik.

Karol Bertoni

Dyplomata, twórca polskiej służby konsularnej, przewodniczący Komitetu Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej.

Zofia Broniek

Artysta plastyk, członek ZPAP, redaktor i twórca „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Członek Związku Artystów Plastyków oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wielu kadencji.

Tomasz Burek

Krytyk literacki, historyk literatury i eseista, laureat nagrody im. S. Piętaka w 1972 r. oraz Fundacji im. Kościelskich za twórczość krytyczną w 1973 r.

Julian Dzierżanowski

Architekt.

Bolesław Wincenty Dzikiewicz

Bolesław Dzikiewicz angażował się w rozwój Podkowy i m.in. powołał społecznie Spółkę Budowy Drogi Zaborów – Podkowa Leśna – Brwinów. Został wybrany na prezesa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Kazimierz Gayczak

Pionier elektryfikacji.

Antoni Heda – komendant „Szary”

Jeden z najwybitniejszych dowódców oddziałów partyzanckich ZWZ i AK. Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu w 2006 r. stopień generała brygady, a pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi. Sejm uczcił komendanta „Szarego” minutą ciszy.

Benedykt Hertz

Bajkopisarz, dziennikarz, dramatopisarz, aktor, satyryk, autor książek dla dzieci i dorosłych.

Jan Jarco

Dziennikarz, publicysta, tłumacz, popularyzator nauki Jana Pawła II, rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego i polsko-litewskiego. Zasłużony obywatel Podkowy Leśnej.

Antoni Aleksander Jawornicki

Urbanista, architekt, artysta wszechstronny.

Leon Kantorski

Ksiądz.

Irena Klukowska

Lekarz stomatolog, żołnierz AK „Ala”.

Józef Klukowski

Żołnierz AK, pedagog, artysta muzyk, kompozytor, popularyzator muzyki.

Anna Kołakowska

Graficzka, ilustratorka, żołnierz AK.

Wacława Krystyna Książkiewicz-Serafińska

Żołnierz AK, sanitariuszka w szpitalu w Podkowie Leśnej w latach 1944–1945.

Krystyna Paulina Latoń

Żołnierka, redaktorka, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Wincenty Latoń

Żołnierz, społecznik.

Stanisław Wilhelm Lilpop

Przemysłowiec, ziemianin, myśliwy, fotografik.

Andrzej Lipiński

Lekarz internista, społecznik, żołnierz AK Obwodu „Bąk”.

Jacek Maziarski

Dziennikarz, działacz opozycyjny.

Benedykt Maciej Mroczkowski

Harcerz, żołnierz AK, wybitny zoolog entomolog, profesor zwyczajny Polskiej Akademii Nauk, odkrywca nieznanych gatunków chrząszczy, kolekcjoner i hodowca.

Marta Pajączkowska

Nauczycielka historii i wychowania obywatelskiego, wychowawczyni podkowian.

Janusz Regulski

Ekonomista, przemysłowiec, społecznik.