Pierwsze domy w Podkowie Leśnej

Właściciele pierwszych podkowiańskich domów

W archiwum Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna znajduje się wykaz właścicieli wszystkich podkowiańskich domów według stanu z dnia 30.08.1930 r. Było ich wówczas 98.
Na poniższym planie parcelacyjnym zaznaczono kolorem czerwonych działki odpowiadające kolejnym pozycjom w/w wykazu. Po kliknięciu na wybraną ćwiartkę planu można uzyskać dostęp do szczegółowej informacji o każdej z oznaczonych działek.
(zachowano oryginalną pisownię imion – jak w wykazie)