Otwarte Ogrody 2005

Otwarte Ogrody 2005

Anna Dobrzyńska-Foss, wystawa Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX  w.

Koncert Józefa Kolinka w ogrodzie Willi Renata

Józef Kolinek koncert skrzypcowy

Burmistrz Andrzej Kościelny zamyka OO 2005