Ojcowie założyciele

Gdyby tych trzech panów się nie spotkało, gdyby nie połączyła ich żyłka biznesowa, a przede wszystkim idea stworzenia nowoczesnego podmiejskiego osiedla, ba… nowoczesnej Rzeczypospolitej, nie byłoby Podkowy Leśnej.

Ojcowie założyciele - Stanisław Lilpop
Fot. © archiwum Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów/FOTONOVA

Stanisław Lilpop

Syn znanego przemysłowca, ziemianin, ceniony z powodu myśliwskich pasji. Właściciel Brwinowa i pobliskiego folwarku Wilhelmów, wydzielonego w 1911 r. i przemianowanego na Podkowę Leśną, gdzie już wówczas planował założenie miasta ogrodu i połączenie go linią kolejową z Warszawą.

Ojcowie założyciele - Janusz Regulski
Fot. NAC, public domain

Janusz Regulski

Ekonomista i przemysłowiec, współzałożyciel i dyrektor pierwszej w odrodzonej Rzeczypospolitej spółki akcyjnej „Siła i Światło”. Spółki, której ambicją były elektryfikacja kraju, rozwój energetyki i elektrotechniki dzięki kapitałowi polskiemu.

„Siła i Światło” inwestuje najpierw w Elektrownię Okręgową w Pruszkowie, następnie Spółkę Akcyjną Elektryczne Koleje Dojazdowe, a po rozmowach ze Stanisławem Lilpopem w spółkę Miasto Ogród Podkowa Leśna; i tak powstaje tu nowoczesne osiedle mieszkaniowe – miasto ogród, połączone ze stolicą koleją elektryczną.

Ojcowie założyciele - Tadeusz Baniewicz
Fot. archiwum TPMOPL

Tadeusz Baniewicz

Inżynier elektrotechnik, budowniczy tramwajów warszawskich, projektant tramwajów wileńskich, budowniczy kolei żelaznych w Rosji (pracował dla Siemens-Schuckert), kolei Warszawa–Młociny.

Jego najważniejszym dziełem było zbudowanie w dwa i pół roku linii EKD – zaczynającej się na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej w Warszawie, a kończącej w Grodzisku Mazowieckim. Do momentu nacjonalizacji w 1947 r. był dyrektorem tej „kolejuni”, jak mówiono ówcześnie.