Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

 

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej to inicjatywa mająca na celu gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Jest to jeden z głównych celów działalności naszego Towarzystwa.

 

Obecnie opracowanych i dostępnych jest 6 zbiorów archiwalnych.

1. Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.

 

Dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa, od jego powstania w 1930 r. do wybuchu II wojny, przechowane przez Krystynę Latoń (1897-1966), sekretarza Towarzystwa.

Folder reklamowy 1929 r.

2. Podkowa niezależna 1979-1989

 

Materiały archiwalne z końca lat 70., okresu „Solidarności”, stanu wojennego, w tym dokumentacja działalności Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu zgromadzona przez ks. Leona Kantorskiego (1918-2010), ówczesnego proboszcza parafii św. Krzysztofa.

„Cegiełka” funduszu wyborczego KO „S” 1989 r.

Koperta listu Piotra Mitznera do ks. Leona Kantorskiego z obozu internowania Warszawa- Białołęka 1982

3. Komitet Obywatelski “Solidarność” w Podkowie Leśnej 1989-1990

 

Dokumentacja działalności podkowiańskich struktur ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego, zachowana w prywatnych zbiorach trójki jego uczestników.

Pamiątkowy znaczek z poświęcenia pojazdów mechanicznych w 1934 r.

4. Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów
parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-200
5

 

Dokumenty dotyczące organizacji i działalności parafii i kościoła w Podkowie Leśnej, budowy kościoła, jego spraw finansowych oraz życia wspólnoty parafialnej, pochodzące głównie z zbiorów proboszcza parafii św. Krzysztofa w latach 1964-1991.

5. Portrety Podkowian
2003-2009

 

Ponad sto portretów mieszkańców Podkowy oraz kilkanaście fotografii charakterystycznych dla niej roślin i zwierząt autorstwa Jacka Maziarskiego (1937-2009), dziennikarza, opozycjonisty, polityka.

Dziewczynki na hulajnogach fot. Jacek Maziarski

6. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992

 

Dokumentacja powojennych prób wznowienia funkcjonowania i początków działalności reaktywowanego w 1988 r. najstarszego podkowiańskiego stowarzyszenia.

Aktualności

 

Zobaczcie nad czym pracujemy…