O nas

Jesteśmy najstarszą podkowiańską organizacją społeczną. Strażnikiem i nauczycielem historii naszego miasta, obrońcą jego „mitu założycielskiego” i wynikających z niego wartości.

Towarzyszyliśmy wzrastaniu Podkowy Leśnej, gdy stawała się sobą, unikatowym miejscem na mapie Polski. Lata wojny i przemian ustrojowych niesprzyjających obywatelskim inicjatywom przerwały naszą działalność i utrudniały jej wznowienie, ale wróciliśmy, gdy tylko powstała taka możliwość.

I teraz staramy się urzeczywistniać marzenia związane z naszym miastem ogrodem, „Pępkiem Europy”, żeby chciały w nim zostać i mieszkać nasze dzieci.

Historia

Kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna? Co działo się z Towarzystwem po wojnie? Jaką rolę odegrało w historii Podkowy Leśnej?

Misja

Jaka jest misja Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna? Jakie są nasze cele statutowe i jak zmieniały się na przestrzeni lat?

Ludzie

Aktualne władze TPMOPL wybrano 21 lipca 2018 r. Tu znajdziecie skład wszystkich zarządów Towarzystwa od 1932 r.

Co robimy?

Najważniejsze inicjatywy i działania Towarzystwa (w pigułce) znajdziecie klikając w link zamieszczony poniżej.

Sprawozdania

Roczne sprawozdania z działalności Towarzystwa.

Biuletyn

Biuletyn Towarzystwa wydawany od 1999 roku.

Aktualności

Z życia Towarzystwa i miasta ogrodu.

Stara wersja strony

Link poniżej kieruje na starą wersję strony z 2018 roku.

O nas - walne zebranie Towarzystwa 2008

Walne Zebranie członków TPMOPL w 2008 r.

O nas - podpisanie umowy grantowej z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową

Podpisanie porozumienia o współpracy z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, 2016

O nas - Promocja książki Małgorzaty Wittels „Trzeci Album z Podkową”

Promocja książki Małgorzaty Wittels „Trzeci Album z Podkową”, 2016