„Siła i Światło”

„Siła i Światło”

„Siła i Światło”

Pierwszą wystawę poświęconą Spółce Akcyjnej „Siła i Światło” Towarzystwo przedstawiło ponad 10 lat temu, kolejną – jesienią 2018 r.

Większość materiału ilustracyjnego została nam udostępniona jako kopie cyfrowe ze zbiorów Jerzego Regulskiego, syna Janusza, współzałożyciela i dyrektora finansowego spółki, bez której powstanie i urządzenie Podkowy Leśnej w nowoczesnym kształcie nie byłoby możliwe.

Janusz i Halina Regulscy byli właścicielami sąsiadującego z Podkową majątku Zarybie, na kartach tej strony www napotkacie ich Państwo jeszcze wiele razy. Kilka znamienitych postaci z kierownictwa „Siły i Światła” osiedliło się w samej Podkowie.

Siła i Światło - Siedziba spółki na ul. Marszałkowskiej w Warszawie (przed 1939 r.)

Siedziba spółki „Siła i Światło” przy ul. Marszałkowskiej 94 róg ul. Nowogrodzkiej (przed 1939 r., autor nieznany, za Andrzej Jeżewski „Warszawa na starej fotografii”)