Pałacyk Kasyno

Pałacyk Kasyno

Pałacyk Kasyno

Klub Sportowy, znany dziś bardziej jako Pałacyk Kasyno, zbudowany został w 1928 r. przez Zarząd Dóbr Podkowa Leśna według projektu cenionego architekta Juliusza Dzierżanowskiego. Działała tu restauracja (stąd potoczna nazwa Kasyno), miało swoją siedzibę Towarzystwo, a teren wokół zagospodarowany był na cele sportowe.

W latach powojennych budynek wielokrotnie zmieniał użytkowników – po Powstaniu Warszawskim mieściła się tu filia Szpitala Wolskiego, potem bursa międzyszkolna, a następnie Szkoła Podstawowa. Następnie Kasyno zostało wydzierżawione „Społem”, a w dokumentach pojawił się termin Pałacyk Kasyno.

Po odrodzeniu samorządu w 1990 r. władze miasta odzyskały budynek. Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Związku Podkowian i ogółu mieszkańców udało się obronić Pałacyk przed sprzedażą.

Dziś jest on jedną z wizytówek miasta ogrodu i służy mieszkańcom jako Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Wystawa przygotowana przez Towarzystwo przypomina tę trudną historię.

fot. Archiwum Towarzystwa