Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

Na zdjęciach pochodzących w większości ze zbiorów prywatnych przedstawiono początki naszej miejscowości, budowę kościoła, historię WKD, kolejne rodziny i domy, a także twórcę planu Podkowy Leśnej – inż. urbanistę Antoniego Jawornickiego.

Od 2005 r. wystawa powiększona została z ok. 20 do 60 plansz. Kilkakrotnie gościła w dolnym kościele św. Krzysztofa, a także w plenerze – na ogrodzeniach mieszkańców al. Stanisława Lilpopa.

Druk plansz został sfinansowany przez nasze Towarzystwo dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Podkowy Leśnej, a także Związku Podkowian.

Powstanie miasta ogrodu Podkowa Leśna

Podkowiańskie rodziny i ich domy

Czas wojny i okupacji

Przyjaźń polsko-węgierska

Szkoły w Podkowie Leśnej

Podkowiańska droga do niezależności

Autor wystawy – Oskar Koszutski.

Opracowanie graficzne – Przemysław Kucharski (pierwsze plansze)
oraz Tomasz Wirchanowski (cykle tematyczne).