15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

26 maja 2019 r.