Dane kontaktowe

Siedziba: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (d. MOK),
05-807 Podkowa Leśna, ul.  Świerkowa 1
Kontakt: tpmopl@gmail.com

NIP: 534 19 77 632
Regon: 012429024
Numer konta: 29 1240 6380 1111 0000 5114 5534

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Operatorem serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.podkowalesna-tppl.pl oraz administratorem danych osobowych jest: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna, zarejestrowane w KRS pod numerem 0000107308. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: tpmopl@gmail.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach komunikacyjnych wewnątrz stowarzyszenia oraz w jego celach statutowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji tych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonywania wymienionych czynności. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie ich przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą w żadnym stopniu przekazywane osobom trzecim. Nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej nam zgodzie, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: tpmopl@gmail.com