Projekt archiwalny 2018 zakończony

Projekt archiwalny 2018 zakończony

Projekt archiwalny zakończony

Od 2016 r. korzystając z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeznaczonych na wsparcie działań archiwów społecznych systematycznie porządkujemy je i opisujemy w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym dokumenty dotyczące historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i życia jego mieszkańców.

W 2018 r. rozpoczęliśmy opracowywanie bogatej dokumentacji samego Towarzystwa, począwszy od prób jego reaktywacji w latach 70. i 80. XX w., na 1992 r. kończąc, gdy Towarzystwo stało się stowarzyszeniem rejestrowym   mimo pewnych zmian w takiej postaci działa do dziś.

Przygotowaliśmy także do opracowania materiały archiwalne dotyczące szkolnictwa w Podkowie Leśnej, harcerstwa w latach 40. XX w. oraz pierwszą w naszych zbiorach kolekcję akt rodzinnych.

Zapraszamy do współpracy!