Kampania „To też Twoja historia” Centrum Archiwistyki Społecznej

Kampania „To też Twoja historia” Centrum Archiwistyki Społecznej

Kampania „To też Twoja historia” Centrum Archiwistyki Społecznej

9 czerwca 2023

Archiwum działalności TPMOPL
Ostatnia strona Statutu TPMOPL z 1935 r. z podpisami i pieczęciami
(
Zespół 1, sygn. 1)
Przewodnik EKD
Mało kto wie, że pierwsze składy EKD nie były kremowo-niebieskie
(
Zespół 1, sygn. 18)
Znaczek z poświęcenia pojazdów w 1937 r.
Pamiątkowy znaczek z poświęcenia pojazdów w 1934 r. w kościele św. Krzysztofa
(Zespół 4, sygn. 22)
Prof. Michał Bogusławski
Prof. Michał Bogusławski, 2007 r.; fot. Jacek Maziarski
(Zespół 5, sygn. 2/4)

Międzynarodowy Dzień Archiwów  to święto obchodzone corocznie 9 czerwca, ustanowione w 2007 r. podczas 16 Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia w 1948 r. pod auspicjami UNESCO Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA). Z tej okazji w wielu Archiwach Państwowych w całym kraju są organizowane dni otwarte, wystawy, warsztaty genealogiczne, kaligraficzne, numizmatyczne i inne oraz ciekawe prelekcje i pokazy filmowe.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zachęca natomiast do zapoznania się z działalnością Centrum Archiwistyki Społecznej.

Stare zdjęcia, pocztówki, listy – kto z nas nie lubi przeglądać materiałów, dzięki którym na nowo odkrywamy swoją lokalną historię? W archiwach społecznych są gromadzone właśnie takie pamiątki.

Dlatego zapraszamy do zaglądania na portal Zbiory Społeczne, prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej – można tam znaleźć nie tylko znaczną część materiałów z naszego Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej, lecz także dokumenty z około 700 archiwów społecznych z  całej Polski. Miło rozpoznać na starym zdjęciu znajomą twarz lub okolicę.

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej zostało utworzone w październiku 2009 r. uchwałą Zarządu TPMOPL. Celem Archiwum są:

  • gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentów, druków, fotografii i innych archiwaliów dotyczących historii naszego miasta, jego mieszkańców oraz regionu,
  • prowadzenie działalności badawczej i dokumentacyjnej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wystawienniczej w tym zakresie,
  • udostępnianie posiadanych zbiorów.

Tradycja gromadzenia archiwaliów podkowiańskich jest tak długa, jak istnienie samego Towarzystwa i sięga lat 30. ubiegłego wieku. Z okresu przedwojennego zachowało się kilkaset dokumentów – stanowią unikatowe źródło wiedzy o początkach miasta ogrodu i pierwszych podkowianach.

Od reaktywacji Towarzystwa w roku 1990 zasoby archiwalne znacznie się wzbogaciły: prof. Jerzy Regulski udostępnił nam przedwojenne zdjęcia związane z Podkową Leśną i EKD, ks. Leon Kantorski przekazał druki i wydawnictwa z okresu stanu wojennego, Oskar Koszutski przeprowadził kwerendę w archiwach Grodziska Mazowieckiego, Poznania i Warszawy, zgromadzono lokalną prasę i dokumentację działalności kulturalnej z lat 1983–1999, pozyskano kilka zbiorów dokumentów rodzinnych.

Więcej informacji o naszym Archiwum Obywatelskim można znaleźć w naszej witrynie tutaj.

Na zdjęciach obok – kilka eksponatów z naszych zbiorów.