Dziedzictwo 2

Dziedzictwo

To zdjęcie przedstawia Podkowę Leśną taką, jaka była, zanim została wzorcowym podmiejskim osiedlem. Na pierwszym planie wagon Elektrycznych Kolei Dojazdowych (EKD) w dniu otwarcia linii, która 11 grudnia 1927 r. połączyła Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim.

Podkowa Leśna zawdzięcza formalnie i faktycznie swoje powstanie właśnie EKD; spółka Akcyjna Elektryczne Koleje Dojazdowe była bowiem jednym z udziałowców Spółki z o.o. Miasto Ogród Podkowa Leśna, która organizowała budowę osiedla i prowadziła sprzedaż działek na rozparcelowanych terenach dawnego majątku Stanisława Lilpopa.

W głębi na zdjęciu widoczne są wcześniejsze zabudowania folwarczne: tzw. holendernia (dziś na jej miejscu jest kościół) oraz istniejący nadal budynek, w którym mieści się Urząd Miasta. Rosnąca obok lipa wciąż kwitnie, a stacja transformatorowa, zbudowana dla potrzeb powstającego osiedla, stoi, jak stała, w samym centrum miasta.

Szybka i nowoczesna kolej, na europejskim poziomie, jak głosiły ówczesne reklamy, łącząca podmiejskie osiedle z centrum Warszawy, przyciągała nabywców działek i przyczyniała się do rozwoju Podkowy Leśnej zgodnie z ideą miast ogrodów: „Pracując w mieście, mieszkaj na wsi”!

Dziedzictwo - otwarcie linii EKD (1927)

fot. Archiwum Towarzystwa

„Siła i Światło”

Pierwszą wystawę poświęconą Spółce Akcyjnej „Siła i Światło” Towarzystwo przedstawiło ponad 10 lat temu, kolejną – jesienią 2018 r. Większość materiału ilustracyjnego została nam udostępniona jako kopie cyfrowe ze zbiorów Jerzego Regulskiego, syna Janusza, współzałożyciela i dyrektora finansowego spółki, bez której powstanie i urządzenie Podkowy Leśnej w nowoczesnym kształcie nie byłoby możliwe.

Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

Przedstawiamy fotogalerię z przygotowanych przez Towarzystwo wystaw poświęconych dziejom miasta i jego mieszkańców. 60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko – węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna.

O wolność i “Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

W 2009 r., w przeddzień Święta Niepodległości i w dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu, otworzyliśmy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe w trudnych latach 70. i 80. XX w.

Pałacyk Kasyno

Klub Sportowy, znany dziś bardziej jako Pałacyk Kasyno, zbudowany został w 1928 r. przez Zarząd Dóbr Podkowa Leśna według projektu cenionego architekta Juliusza Dzierżanowskiego. Działała tu restauracja (stąd potoczna nazwa Kasyno), miało swoją siedzibę Towarzystwo, a teren wokół zagospodarowany był na cele sportowe.

Wystawa w 90 rocznicę poświęcenia kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

TPMOPL opracowało wystawę plenerową, która eksponowana była w grudniu w podkowiańskim kościele. Jej koncepcję przygotował Oskar Koszutski, a opracował ją graficznie Marek Englisz. Na planszach prezentowane są zdjęcia wykonane przez Henryka Bazydłę i Mieczysława Klajnowskiego oraz fotografie z zasobów Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.