Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Dostępność witryny internetowej Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (https://www.podkowalesna-tppl.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).

Data publikacji obecnej edycji witryny: 2018-11-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji witryny: 2021-12-22.

Towarzystwo Przyjaciół Miasto Ogrodu Podkowa Leśna jest stowarzyszeniem, które ze względu na profil działalności nie podlega ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ze względu na fakt, że część publikowanych w witrynie internetowej materiałów powstaje w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków publicznych, została ona dostosowana do wymagań w/w ustawy w opisanym niżej zakresie.

W szczególności na każdej ze stron witryny dostępny jest przybornik umożliwiający:

– przełączenie w tryb zwiększonego kontrastu ekranu;
– przełączenie ekranu w tryb monochromatyczny;
– zmianę rozmiaru czcionki ekranowej;
– podświetlenie tytułów;
– podświetlenie i/lub podkreślenie łączy internetowych.

Ponadto wszystkie obrazy publikowane w materiałach zrealizowanych przy wsparciu środków publicznych mogą być powiększane i są opatrzone tekstem alternatywnym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością treści w witrynie internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail tpmopl@gmail.com. W miarę możliwości postaramy się problem usunąć lub zaproponujemy udostępnienie treści w formie alternatywnej.

Informacje kontaktowe są dostępne pod adresem https://www.podkowalesna-tppl.pl/kontakt/