Co robimy?

Wybrane inicjatywy, projekty i działania Towarzystwa:

Co robimy?

Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” w Podkowie Leśnej

W 2006 r. razem ze Związkiem Podkowian zainicjowaliśmy powstanie Uniwersytetu Otwartego Pokolenia, który ma około 100 członków – słuchaczy rocznie. Od 2011 r. Uniwersytet przeszedł pod skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Odesłanie: o historii Uniwersytetu dowiesz się więcej tutaj: plik PDF.

Co robimy?

Budki lęgowe dla ptaków

Od 2006 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Podkowa Leśna rozdajemy mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków, które są montowane w prywatnych ogrodach. Od początku tej akcji rozdaliśmy około tysiąca budek, które zawisły na podkowiańskich drzewach.

Co robimy?

I Kongres Polskich Miast Ogrodów

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w 2015 r. byliśmy inicjatorami I Kongresu Polskich Miast Ogrodów „Miasta Ogrody XXI wieku”.

Projekty Towarzystwa współfinansowane
z Funduszy Unii Europejskiej

Co robimy?

Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych po Lesie Młochowskim

Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych po Lesie Młochowskim w granicach gminy Podkowa Leśna, wzdłuż których przygotowaliśmy i postawiliśmy w 2013 roku 5 tablic informacyjnych – pracę wykonali wolontariusze a koszt wykonania tablic sfinansowano z grantu Lokalnej Grupy Działania “Zielone Sąsiedztwo” (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek) ze środków UE Program Lider

Co robimy?

Ścieżka edukacji ekologicznej w lesie Młochowskim

Przygotowanie i rozmieszczenie wzdłuż szlaków rowerowych 14 tablic ścieżki edukacji ekologicznej – pracę wykonali wolontariusze a koszt wykonania tablic sfinansowano z grantu Lokalnej Grupy Działania “Zielone Sąsiedztwo” (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek) ze środków UE Program Lider