Budki lęgowe w Podkowie Leśnej

Budki lęgowe

4 marca 2017

Jak od wielu lat, mieszkańcy tłumnie stawili się, by wziąć udział w wydarzeniu zorganizowanym przez CKIO z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przy współudziale Władz Miasta.

Prelekcja Adama Tarłowskiego o ptasim życiu w budkach oraz wystawa fotografii Włodzimierza Puchalskiego „Ptaki” cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Rozdaliśmy ponad 100 ptasich budek sfinansowanych przez Urząd Miasta, lecz chętnych było więcej. Mamy nadzieję, że osoby z listy rezerwowej będą mogły także powiesić budki lęgowe w tym sezonie.