Author: Jerzy Rudowski

W związku z wydaniem przez TPMOPL książeczki dla dzieci "Fotoplastykon" poświęconej dawnej Podkowie Leśnej, Grzegorz Bolek , nauczyciel plastyki w samorządowej szkole podstawowej, przeprowadził konkurs na rysunki inspirowane tekstem.  Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac....

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna doprowadziło do szczęśliwego finału konkursowe zadanie „Wydanie książki historycznej dla dzieci w ramach serii Biblioteka Podkowiańska, połączone z edukacyjnym działaniem online”, na które uzyskało dofinansowanie Urzędu Miasta. Książeczka Fotoplastykon Małgorzaty Wittels z ilustracjami Jakuba Cwieczkowskiego jest już w naszej księgarni....

Klub Sportowy, znany dziś bardziej jako Pałacyk Kasyno, zbudowany został w 1928 r. przez Zarząd Dóbr Podkowa Leśna według projektu cenionego architekta Juliusza Dzierżanowskiego. Działała tu restauracja (stąd potoczna nazwa Kasyno), miało swoją siedzibę Towarzystwo, a teren wokół zagospodarowany był na cele sportowe....

Pierwszą wystawę poświęconą Spółce Akcyjnej „Siła i Światło” Towarzystwo przedstawiło ponad 10 lat temu, kolejną – jesienią 2018 r. Większość materiału ilustracyjnego została nam udostępniona jako kopie cyfrowe ze zbiorów Jerzego Regulskiego, syna Janusza, współzałożyciela i dyrektora finansowego spółki, bez której powstanie i urządzenie Podkowy Leśnej w nowoczesnym kształcie nie byłoby...

Przedstawiamy fotogalerię z przygotowanych przez Towarzystwo wystaw poświęconych dziejom miasta i jego mieszkańców. 60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko – węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie...

Wydarzeniem soboty był pokaz filmu „Każdy by chciał w Podkowie mieszkać”, zrealizowanego przez CKiIO w cyklu SŁOWO/FOTO/FILM. Po projekcji Oskar Koszutski i Bogdan Wróblewski opowiedzieli o naszym Obywatelskim Archiwum Podkowy Leśnej. Wieczór zakończył finisaż wystawy fotografii Mieczysława Klajnowskiego....