Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej to inicjatywa mająca na celu gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Jest to jeden z głównych celów działalności naszego Towarzystwa.

 

Obecnie opracowanych i dostępnych jest 6 zbiorów archiwalnych.

  1. „Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.”
  2. „Podkowa niezależna 1979-1989”
  3. „Komitet Obywatelski Solidarność w Podkowie Leśnej 1989-1990”
  4. „Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005″
  5. „Portrety Podkowian 2003-2009″
  6. „Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992″

1. Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.

Dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa, od jego powstania w 1930 r. do wybuchu II wojny, przechowane przez Krystynę Latoń (1897-1966), sekretarza Towarzystwa.

Obywatelskie Archiwum
Obywatelskie Archiwum

2. Podkowa niezależna 1979-1989

 

Materiały archiwalne z końca lat 70., okresu „Solidarności”, stanu wojennego, w tym dokumentacja działalności Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu zgromadzona przez ks. Leona Kantorskiego (1918-2010), ówczesnego proboszcza parafii św. Krzysztofa.

Obywatelskie Archiwum

3. Komitet Obywatelski “Solidarność” w Podkowie Leśnej 1989-1990

 

Dokumentacja działalności podkowiańskich struktur ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego, zachowana w prywatnych zbiorach trójki jego uczestników.

Obywatelskie Archiwum

4. Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005

 

Dokumenty dotyczące organizacji i działalności parafii i kościoła w Podkowie Leśnej, budowy kościoła, jego spraw finansowych oraz życia wspólnoty parafialnej, pochodzące głównie ze zbiorów proboszcza parafii św. Krzysztofa w latach 1964-1991.

Pamiątkowy znaczek z poświęcenia pojazdów mechanicznych w 1934 r.)

5. Portrety Podkowian
2003-2009

 

Ponad sto portretów mieszkańców Podkowy oraz kilkanaście fotografii charakterystycznych dla niej roślin i zwierząt autorstwa Jacka Maziarskiego (1937-2009), dziennikarza, opozycjonisty, polityka.

Dziewczynki na hulajnogach fot. Jacek Maziarski

6. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992

 

Dokumentacja powojennych prób wznowienia funkcjonowania i początków działalności reaktywowanego w 1988 r. najstarszego podkowiańskiego stowarzyszenia.

Aktualności

 

Zobaczcie nad czym pracujemy…