Andrzej Lipiński

Lekarz internista, społecznik, żołnierz AK Obwodu „Bąk”.

Andrzej Lipiński - lekarz, społecznik

fot. archiwum rodzinne

Andrzej Lipiński urodził się w 1931 r., był synem Nonny z Duninów Lipińskiej, pielęgniarki, i Antoniego Lipińskiego, lekarza. Mieszkał w Podkowie od roku 1937, od 1941 należał do koła ministrantów. W latach 1943–1944 uczęszczał na tajne komplety w gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1944 r. był członkiem Szarych Szeregów, grupy łączników przy zgrupowaniu „Bąk”. Od stycznia 1945 r. należał do ZHP. Był współzałożycielem harcerskiego klubu sportowego w Podkowie.

W latach 1950–1955 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1957 r. przez 40 lat był kierownikiem ośrodka zdrowia, a później przychodni lekarskiej w Podkowie. Przez 10 lat pracował jako wolontariusz w szpitalu w Pruszkowie. Działał w PKPS i PCK, współpracował z Parafialnym Komitetem Pomocy Bliźniemu. W latach 80. zorganizował i prowadził z grupą farmaceutek społeczny punkt rozdawnictwa leków na plebanii – z właściwą sobie kulturą, poczuciem humoru i fachowością, obdzielając nie tylko chorych, lecz także przychodnie oraz szpitale w okolicy.

Z wyboru mieszkańców przez pięć kadencji był radnym – pracował w komisji zdrowia i przewodniczył zespołowi do spraw pomocy społecznej w Radzie Narodowej w Podkowie Leśnej. W latach 1989–1993 był delegatem do spraw reaktywowania Izb Lekarskich województwa warszawskiego. W tym samym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego samorządu lekarskiego ZOZ Grodzisk Mazowiecki. Po reaktywowaniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna został jego pierwszym prezesem i przewodniczył Towarzystwu do 1995 r. Należał do Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowisko „Bąk”.

Był lekarzem z powołania i społecznikiem. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, honorową odznaką „Złota Syrenka” i Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia, a także odznaką nr 7 „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”, przyznaną mu w 1995 r. Zmarł w 1998 r.