Walne Zebranie Towarzystwa

Walne Zebranie Towarzystwa

Walne Zebranie Towarzystwa

Hanna Gradkowska
Hanna Gradkowska, nowy prezes Towarzystwa

24 czerwca odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego z ostatniej kadencji i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonali wyboru nowych organów. Następnie został przedstawiony projekt Uchwały o nadaniu Oskarowi Koszutskiemu tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Oskar Koszutski jest członkiem TPMOPL praktycznie od początku jego działalności po reaktywacji w 1988 r. W styczniu 1989 r. został po raz pierwszy wybrany do Zarządu i był jego członkiem z niewielkimi przerwami do 2023 r. Do następnej kadencji nie kandydował ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek. Uchwała została przyjęta przez zgromadzonych przez aklamację.

6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu. Zarząd ukonstytuował się następująco:

Hanna Gradkowska – prezes
Jacek Wojnarowski – pierwszy wiceprezes i skarbnik
Helena Sarna  – wiceprezes
Emilia Drzewicka – sekretarz
Jacek Bełdowski
Maria Konopka-Wichrowska
Tomasz Potkański
Jerzy Rudowski
Bogdan Wróblewski

Hanna Gradkowska wchodzi w skład Zarządu Towarzystwa od 1995 r., w latach 1995–2005 pełniła funkcję prezesa.

Skład Komisji Rewizyjnej od 2014 r. pozostaje niezmieniony:

Jadwiga Piwońska – przewodnicząca
Halina Czubaszek
Elżbieta Kwiatkowska

Na stronie Ludzie można zapoznać się ze składem wszystkich zarządów Towarzystwa od 1932 r.