Rodzinny spacer z przyrodnikami po Lesie Młochowskim

Rodzinny spacer z przyrodnikami po Lesie Młochowskim

Rodzinny spacer z przyrodnikami po Lesie Młochowskim

W niedzielę, 24 września, uczestniczyliśmy w rodzinnym spacerze po naszym Lesie Młochowskim na terenie rezerwatu Hryniewieckiego. Blisko 30 osób – dzieci i ich rodziców, przez ponad trzy godziny pod kierunkiem przyrodnika dr Tomasza Figarskiego poznawało ciekawe szczegóły leśnej przyrody. Nasz przewodnik wyjaśniał, jak zasklepiają się rany na korze drzew, jak działa fotopułapka do rejestrowania zachowania dzikich zwierząt, jak bada się obecność i przeloty nietoperzy w lesie. Dzieci pod ręcznym mikroskopem oglądały okazy leśnych chrząszczy, a potem w czasie leśnego pikniku wysłuchały opowieści Anny Czyżewskiej z Federacji Mazowia o Simonie Kossak i jej życiu w Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciel Inicjatywy Las Młochowski ciekawie przedstawił działalność tej strażniczej organizacji społecznej, która razem z pobliskimi samorządami, w tym z Podkową Leśną, z pewnymi sukcesami negocjuje z Nadleśnictwem Młochów zmniejszenie planów wyrębu drzew. My, jako Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu, rozdawaliśmy mapki z umiejscowieniem tablic edukacyjnych i opowiadaliśmy o tym projekcie. Rodzinny spacer po Lesie Młochowskim, cenna inicjatywa integrująca mieszkańców Podkowy i okolicznych miejscowości, to pomysł Federacji Mazowia i Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Białobrzeska” – dla których lokalnymi partnerami były Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwoˮ. Więcej o leśnych spacerach w naszej okolicy znajdziemy na stronie projektu „Można więcejˮ na FB Federacji Mazovia.
fot. Tomasz Potkański