Podkowiański słownik biograficzny – nowa odsłona

Podkowiański słownik biograficzny – nowa odsłona

Podkowiański słownik biograficzny – kontynuacja

10 grudnia 2022

Janusz Regulski - 6 czerwca 1937 r.
Komandor rajdu Janusz Regulski dopuszcza kierowcę do startu.
Fot. NAC; public domain

Są w Podkowiańskim Słowniku Biograficznym postaci, które mieszkańcom miasta ogrodu oraz zainteresowanym jego historią przychodzą do głowy od razu, ale też postaci nieoczywiste, tylko wzmiankowane w bogatej podkowiańskiej literaturze historycznej i wspomnieniowej. Przygotowując PSB, chcieliśmy, by znaleźli się w nim nie tylko mieszkańcy Podkowy, zasłużeni dla niej, znani tu i cenieni, lecz także ludzie związani z nią pracą czy działalnością, którzy wywarli wpływ na jej życie społeczne, przyczynili się do stworzenia podkowiańskiego genius loci. Jest ich, jak się okazuje, bardzo, bardzo wielu. Publikujemy poprawione i nowe biogramy 80 osób, trwa opracowywanie kilkudziesięciu kolejnych sylwetek.

W biogramach odwołujemy się do znakomitej tradycji Podkowiańskiego słownika biograficznego, zapoczątkowanego przez Piotra Mitznera i zespół „Rocznika Podkowiańskiego” w 1986 r., a kontynuowanej dekadę później przez autorów „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Podkowiański PSB w wersji online jest dziełem żywym, biogramy wymagają ciągłej korekty i uzupełnień w miarę pojawiania się nowych materiałów archiwalnych, rodzinnych bądź publikacji naukowych i wspomnieniowych. Dla jego powstania i rozwoju bezcenna była pomoc rodzin opisywanych postaci. Bardzo dziękujemy. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony, nasz adres: tpmopl@gmail.com.

Aktualizacja PSB i opracowanie nowych biogramów były możliwe także dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Podkowa Leśna dla realizacji zadań publicznych „Opracowanie i udostępnienie Podkowiańskiego słownika biograficznego, część 1” oraz „Opracowanie i udostępnienie Podkowiańskiego słownika biograficznego online – kontynuacja”.