Prośba o zmianę porządku obrad sesji Rady Miasta

Prośba o zmianę porządku obrad sesji Rady Miasta

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

05-807 Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1

Podkowa Leśna, 17 czerwca 2024 r.

 

Pan Przewodniczący Rady Miasta

Michał Gołąb

 

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji punktu o nadaniu honorowego obywatelstwa Podkowy Leśnej państwu Katarzynie i Arturowi Tusińskim i odsunięcie w czasie dyskusji nad stosowną uchwałą. Uspokoiłoby to  nastroje w mieście i umożliwiło nowej Radzie konstruktywną  pracę nad  wieloma innymi problemami.

 

Pozostajemy z szacunkiem

Zarząd TPMOPL

 

Pismo zostało wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Urzędu Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta i  adres radamiasta@podkowalesna.pl, czyli dotarło do skrzynek mailowych wszystkich radnych.