Podkowiański słownik biograficzny – edycja 2023

Podkowiański słownik biograficzny – edycja 2023

Podkowiański słownik biograficzny – edycja 2023

29 grudnia 2023

Halina Regulska (z lewej) na trasie rajdu
Halina Regulska (z lewej) na trasie rajdu
Fot. NAC; public domain

Są w Podkowiańskim Słowniku Biograficznym postaci, które mieszkańcom miasta ogrodu oraz zainteresowanym jego historią przychodzą do głowy od razu, ale też postaci nieoczywiste, tylko wzmiankowane w bogatej podkowiańskiej literaturze historycznej i wspomnieniowej. Przygotowując PSB, chcieliśmy, by znaleźli się w nim nie tylko mieszkańcy Podkowy, zasłużeni dla niej, znani tu i cenieni, lecz także ludzie związani z nią pracą czy działalnością, którzy wywarli wpływ na jej życie społeczne, przyczynili się do stworzenia podkowiańskiego genius loci. Jest ich, jak się okazuje, bardzo, bardzo wielu. W tej edycji dodaliśmy nowe biogramy 40 osób.

W biogramach odwołujemy się do znakomitej tradycji Podkowiańskiego słownika biograficznego, zapoczątkowanego przez Piotra Mitznera i zespół „Rocznika Podkowiańskiego” w 1986 r., a kontynuowanej dekadę później przez autorów „Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego”. Podkowiański PSB w wersji online jest dziełem żywym, biogramy wymagają ciągłej korekty i uzupełnień w miarę pojawiania się nowych materiałów archiwalnych, rodzinnych bądź publikacji naukowych i wspomnieniowych. Dla jego powstania i rozwoju bezcenna była pomoc rodzin opisywanych postaci. Bardzo dziękujemy. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony, nasz adres: tpmopl@gmail.com.

Opracowanie nowych biogramów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Podkowa Leśna dla realizacji zadania publicznego  „Opracowanie i udostępnienie Podkowiańskiego słownika biograficznego online – kontynuacja”.