Podkowa Leśna na starych widokówkach

Podkowa Leśna na starych widokówkach

Podkowa Leśna na starych widokówkach

19 czerwca 2020

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego „30 lat Samorządności”, podczas którego zaproszeni goście opowiadali o  wyzwaniach, niespodziankach, odpowiedzialności i satysfakcji związanej z tworzeniem i wprowadzaniem samorządu terytorialnego w Polsce, zebranych gości poczęstowano „Tortem Samorządności”.
Następnie zaprezentowano wystawę Podkowa Leśna na starych widokówkach„. Poniżej krótki fotoreportaż z tych wydarzeń.

Przy torcie „Torcie Samorządności”, od lewej:
– mec. Janusz Siemiński, przewodniczący RM I kadencji;
– prof. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, senator RP I i II kadencji;
– prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, przewodniczący RM I kadencji;
-Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Jedna z plansz wystawy „Podkowa Leśna na starych widokówkach”

Jacek Wojnarowski, Prezes TPMOPL

Plansze filmuje Krzysztof Jaworski.

Radni – Paweł Dziekański (z  lewej) i Jacek Matłacz

fot. Jerzy Rudowski

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY!