Nowi honorowi obywatele naszego Miasta

Nowi honorowi obywatele naszego Miasta

Nowi honorowi obywatele naszego Miasta

26 września 2020

W sobotę, 26 września, odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której wręczono akty nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Pani prof. Jadwidze Staniszkis, Panu prof. Ryszardowi Bugajowi i Panu przewodniczącemu Zbigniewowi Bujakowi. Rada Miasta podjęła uchwały w tej sprawie w 40 rocznicę utworzenia NSZZ Solidarność, w uznaniu za zasługi dla jej powstania.

Część oficjalną uroczystości zakończył polemiczny wykład Pana prof. Antoniego Dudka „40 lat po Solidarności i co z tego wynika”. Następnie, po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, obecni na sesji podkowianie mieli okazję porozmawiać w miłej atmosferze z honorowymi gośćmi.

Symbolicznym wkładem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w oprawę uroczystości były okolicznościowe plansze, które posłużyły za dekorację sali.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości: prof. Jadwiga Staniszkis, przew. Zbigniew Bujak i prof. Ryszard Bugaj

Plansze przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna posłużyły do dekoracji sali

Jadwiga Staniszkis z córką Joanną i Zbigniew Bujak z żoną Wacławą

Zbigniew i Wacława Bujakowie oraz Ryszard Bugaj i Marta Zahorska-Bugaj

Przewodniczący RM Michał Gołąb wręcza akt nadania Honorowego Obywatelstwa Jadwidze Staniszkis. Z lewej – Marta Zahorska-Bugaj

Ryszard Bugaj odbiera akt nadania Honorowego Obywatelstwa z rąk Michała Gołąba

 

Michał Gołąb gratuluje Zbigniewowi Bujakowi honorowego tytułu

Zbigniew Bujak przemawia do zebranych

Prof. Antoni Dudek (z mikrofonem) wygłasza okolicznościowy wykład. Po lewej – Michał Gołąb i burmistrz Artur Tusiński

Pamiątkowe zdjęcie – siedzą honorowi obywatele Podkowy Leśnej (od lewej): Zbigniew Bujak, Akos Engelmayer, Ryszard Bugaj, Katarzyna Gärtner, Jadwiga Staniszkis, Władysław i Justyna Gołąbowie i Grzegorz Dąbrowski; stoją: Artur Tusiński, Michał Gołąb i  Antoni Dudek

Mirosław Odorowski (z lewej), sekretarz i skarbnik Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność w latach 1980–1981 i 1989–1990 w rozmowie z prezesem TPMOPL Jackiem Wojnarowskim

Koledzy i koleżanka z jednej klasy: Jacek Wojnarowski, Anna Lemańska-Król, Krzysztof Jaworski i Zbigniew Bujak

fot. Jerzy Rudowski