Dzień Samorządności w Podkowie Leśnej

Dzień Samorządności w Podkowie Leśnej

Dzień Samorządności w Podkowie Leśnej

19 czerwca 2020

Jerzy Regulski (1924–2015), wielki orędownik i propagator samorządności, nazywany jest „ojcem Polski lokalnej”.

Urodził się w Zarybiu. Był urbanistą i ekonomistą, profesorem nauk technicznych i nauk ekonomicznych, doktorem h.c. Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Roskilde w Danii, ekspertem m.in. Banku Światowego, wykładowcą uczelni w wielu krajach.

Aktywnie uczestniczył w opozycji demokratycznej, Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 roku zainicjował zespół ds. samorządu terytorialnego i mu współprzewodniczył. Po uzyskaniu mandatu senatora w Sejmie I kadencji kierował pracami nad przygotowaniem pakietu reform, które później wdrażał jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego.

W sprawie reform samorządowych doradzał także jako ekspert rządom innych państw – europejskich i azjatyckich. W latach 1992–1997 był ambasadorem, stałym przedstawicielem RP przy Radzie Europy.

Do śmierci pozostawał prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, niezależnej organizacji pozarządowej wspierającej głównie działania samorządów, której był inicjatorem i współzałożycielem. W uznaniu tych wybitnych zasług prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Jerzego Regulskiego Orderem Orła Białego.

Ciekawe wspomnienia o współpracy z Profesorem przy  opracowywaniu reformy samorządowej w 1990 roku przedstawił interesująco Marszałek Jan Król  w artykule “Moja Przygoda z Samorządem Terytorialnym” oraz sam Profesor w autobiografii “Życie splecione z historią”, Ossolineum, Wrocław 2014

Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej prof. Jerzego Regulskiego Jacek Wojnarowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna odczytał list do mieszkańców Podkowy, wystosowany z tej okazji przez członków Rodziny Regulskich.

Jerzy Regulski (1924 -2015)
Dzień Samorządności - prof. Jerzy Regulski
Dzień Samorządności - prof. Jerzy Regulski

prof. Jerzy Regulski – Honorowy Obywatel Miasta Podkowa Leśna

Zdjęcia z zasobów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dzień Samorządności - tablica pamiątkowa pp. Heleny i Janusza Regulskich, rodziców prof. Jerzego Regulskiego

Tablica pamiątkowa pp. Heleny i Janusza Regulskich, rodziców prof.  Jerzego Regulskiego, odsłonięta 19 lutego 2015 r.

Dzień Samorządności - tablica pamiątkowa prof. Jerzego Regulskiego

Tablica pamiątkowa prof. Regulskiego odsłonięta 19 czerwca 2020 r.