Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej to inicjatywa mająca na celu gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych możliwe było opracowanie naszych najcenniejszych zbiorów.

 

Uporządkowane zbiory dostępne są dla naukowców, młodzieży szkolnej i wszystkich zainteresowanych historią miasta-ogrodu.

Obecnie opracowanych i dostępnych jest sześć zbiorów archiwalnych:

 1. „Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu
  Podkowa Leśna do 1939 r.”
 2. „Podkowa niezależna 1979-1989”
 3. „Komitet Obywatelski >Solidarność< w Podkowie Leśnej 1989-1990”
 4. “Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005″
 5. “Portrety podkowian 2003-2009”
 6. “Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992”

1. Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.

 

Dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa, od jego powstania w 1930 r. do wybuchu II wojny, przechowane przez Krystynę Latoń (1897-1966), sekretarza Towarzystwa.

 

2. Podkowa niezależna 1979-1989

 

Materiały archiwalne z końca lat 70., okresu „Solidarności”, stanu wojennego, w tym dokumentacja działalności Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu zgromadzona przez ks. Leona Kantorskiego (1918-2010), ówczesnego proboszcza parafii św. Krzysztofa.

 

3. Komitet Obywatelski „Solidarność” w Podkowie Leśnej 1989-1990

 

Dokumentacja działalności podkowiańskich struktur ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego, zachowana w prywatnych zbiorach trojga jego uczestników.

 

4. Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005

 

Dokumenty dotyczące organizacji i działalności parafii i kościoła w Podkowie Leśnej, budowy kościoła, jego spraw finansowych oraz życia wspólnoty parafialnej, pochodzące głównie ze zbiorów proboszcza parafii św. Krzysztofa w latach 1964-1991.

 

5. Portrety podkowian
2003-2009

 

Ponad sto portretów mieszkańców Podkowy oraz kilkanaście fotografii charakterystycznych dla niej roślin i zwierząt autorstwa Jacka Maziarskiego (1937-2009), mieszkańca Podkowy, dziennikarza, opozycjonisty, polityka.

 

6. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992

 

Dokumentacja powojennych prób wznowienia funkcjonowania i początków działalności, reaktywowanego w 1988 r., najstarszego podkowiańskiego stowarzyszenia.

 

Aktalności

Przedwojenna historia Podkowy Leśnej już w Internecie

 

luty 2019

 

Cyfrowe kopie blisko 1 500 stron najstarszych i najcenniejszych dokumentów dotyczących historii Podkowy Leśnej i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z lat 1926 – 1942 są już dostępne w Internecie. Znajdziecie je Państwo na platformie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej (MBC). Wśród nich są m.in. Księga protokołów Walnych Zgromadzeń Towarzystwa, najstarszego podkowiańskiego stowarzyszenia, korespondencja Towarzystwa z władzami państwowymi oraz samorządowymi, dotycząca statusu prawnego oraz planu zabudowy osiedla, unikalnego na ziemiach polskich przykładu realizacji koncepcji miasta ogrodu, a także niezwykłej urody foldery z końca lat 20. oraz z lat 30. XX w., reklamujące Podkowę Leśną oraz wiele innych materiałów dokumentujących życie codzienne miasta ogrodu w okresie międzywojennym.

 

Publikacja tych materiałów jest możliwa, bo od 2016 r., korzystając z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeznaczonych na wsparcie działań archiwów społecznych, systematycznie porządkujemy i opisujemy dokumenty dotyczące historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i życia jego mieszkańców. (więcej: tutaj)).

 

Jednocześnie Towarzystwo zawarło porozumienie o współpracy z  MBC, które powstało z inicjatywy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, jako główna regionalna biblioteka cyfrowa Mazowsza. W lutym 2019 r. MBC zakończyła digitalizację pierwszej partii dokumentów (zespołu archiwalnego) z naszych zbiorów i udostępniła je w sieci.

 

Bogdan Wróblewski

Kolejna dotacja NDAP dla Obywatelskiego Archiwum

 

20 czerwca 2017

 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna po raz drugi zostało beneficjentem konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Już późną jesienią kolejne najcenniejsze dokumenty znajdą się w Internecie. Uporządkowane zbiory będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych historią miasta-ogrodu.

 

Kolejny projekt wpisuje się w jeden z celów statutowych Towarzystwa jakim jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. W celu jego realizacji już w 2009 roku utworzone zostało Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej, którego kustoszem jest Oskar Koszutski. Archiwum dysponuje znacznymi zasobami przekazywanymi przez mieszkańców. Nie były one jednak dotąd inwentaryzowane, systematycznie porządkowane oraz opisywane w sposób odpowiadający wymogom archiwalnym. Stan ten powoli się zmienia. Poprzedni projekt zakończony w grudniu 2016 roku pozwolił na uporządkowanie i opracowanie zbiorów podzielonych na trzy zespoły archiwalne obejmujące najcenniejszą z historycznego punktu widzenia część zasobów Towarzystwa, tj: „Archiwum działalności TPMOPL do 1939 r.” – gromadzącego dokumenty dotyczące organizacji założonego w 1925 r. miasta-ogrodu Podkowa Leśna oraz jego życia społecznego; zespołu „Podkowa niezależna 1979-1989” – zawierającego materiały z lat 1979-1989 dotyczące działań opozycji niepodległościowej oraz zespołu „Komitet Obywatelski Solidarność w Podkowie Leśnej 1989-1990” – zawierającego dokumenty i materiały przekazane Towarzystwu przez troje członków KO „S”. Obecnie przedmiotem opracowania są trzy zbiory:

 

 1. Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu 1982-1991, liczne dokumenty, które stają się naturalnym uzupełnieniem zbioru Podkowa Niezależna 1979-1989.
 2. Kolekcja dokumentacji dotyczącej dziejów kościoła i parafii p.w. Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1932-1989.
 3. Portrety Podkowian – zestaw fotografii mieszkańców Podkowy.

 

Wybór tematyczny jest związany z nowo pozyskanymi zbiorami, a także ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin Ks. Leona Kantorskiego – wieloletniego Proboszcza podkowiańskiej parafii. W ten sposób chcemy przybliżyć naszej społeczności postać tego wybitnego kapłana, który ukształtował całe pokolenia mieszkańców Podkowy, inicjatora licznych działań zarówno lokalnych jak i o znacznie szerszym zasięgu.

 

Prace archiwalne realizowane przez kilkuosobowy zespół członków Towarzystwa są wspierane przez konsultanta czuwającego nad zachowaniem zasad archiwistyki, które muszą być stosowane aby nasze zbiory mogły się znaleźć w obiegu internetowym. Dzięki wsparciu finansowemu z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych najstarsze, cenne dokumenty zostały poddane konserwacji.

 

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: bgwroblewski@gmail.com lub j.wojnarowski@op.pl