Aktualności

Zapraszamy na rodzinny spacer po Lesie Młochowskim

Zapraszamy na rodzinny spacer po Lesie Młochowskim w niedzielę, 24 września o godz. 11:00.

Zarząd TPMOPL o referendum w sprawie stawu

W związku z planowanym referendum gminnym dotyczącym sposobu dokończenia rewitalizacji stawu w Parku Miejskim prezentujemy Państwu stanowisko Zarządu. Tekst zawiera nasze rozumienie możliwości rewitalizacji na podstawie analizy dostępnych dokumentów i mamy nadzieję, że pomoże Państwu w podjęciu decyzji, czy wziąć udział w referendum i jak się odnieść do meritum.

Walne Zebranie Towarzystwa

24 czerwca odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. W Zarządzie nastąpiły spore zmiany.

Społeczność

Przemysłowcy i bankierzy, urzędnicy i twórcy kultury budowali przed blisko stu laty, od podstaw, miasto ogród Podkowę Leśną, nadawali społeczny klimat tej miejscowości i stworzyli jej mit założycielski.

Zachęcamy do poznania ich bliżej…

Ojcowie założyciele

Gdyby tych trzech panów się nie spotkało, gdyby nie połączyła ich żyłka biznesowa, a przede wszystkim idea stworzenia nowoczesnego podmiejskiego osiedla, ba… nowoczesnej Rzeczypospolitej, nie byłoby Podkowy Leśnej.

Podkowiański słownik biograficzny

Wzorem dla „Podkowiańskiego słownika biograficznego” był założony w latach 30. XX wieku „Polski Słownik Biograficzny”.

Pomysłodawcą podkowiańskiej formuły jest Piotr Mitzner, który w latach 80. przewodził zespołowi „Rocznika Podkowiańskiego”, wydawanego przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu w Podkowie Leśnej.

Zasłużeni dla Podkowy

Honorowa odznaka „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”, przyznawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju miasta ogrodu. Celem odznaki jest podkreślenie wartości działań poszczególnych osób lub całokształtu ich osiągnięć, mających stanowić godny naśladowania wzorzec.

Poznaj Podkowę Leśną

co warto wiedzieć, zwiedzić i zobaczyć?

Poznaj Podkowę Leśną - Podkowa Leśna z lotu ptaka - fot. Sławomir Sierzputowski

Historia Podkowy Leśnej

Za moment powstania Podkowy Leśnej uważany jest 9 kwietnia 1925 r., kiedy to w gmachu warszawskiej hipoteki członkowie Zarządu nowej spółki „Miasto Ogród Podkowa Leśna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Janusz Regulski i Tadeusz Baniewicz, związani z konsorcjum „Siła i Światło”, oraz Stanisław Wilhelm Lilpop, jako właściciel gruntów, podpisali akt o ich komisowej rozsprzedaży. Jak do tego doszło? Jak potoczyły się dalsze losy Podkowy Leśnej? Więcej o historii Podkowy Leśnej dowiesz się z linku poniżej…

Dziedzictwo

 

W całej Podkowie Leśnej znajdziecie ponad 60 pamiątkowych plansz pochodzących
z wystaw poświęconych dziejom miasta i jego mieszkańców.
Wszystkie wystawy można podzielić na cztery cykle:

Wystawa Miasto-Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I poł. XX w.

Miasto Ogród i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku

60 plansz ukazujących: inicjatorów powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, historię kilkudziesięciu rodzin pierwszych mieszkańców, a także cykle poświęcone podkowiańskiemu kościołowi p.w. św. Krzysztofa, okresowi wojny i okupacji, oświacie (do 1965 r.), działalności opozycyjnej, przyjaźni polsko – węgierskiej oraz staraniom o odzyskanie i rewitalizację Pałacyku – Kasyna.

Siła i Światło -Czas powstania i sukcesu 1918-39

„Siła i Światło

Pierwszą wystawę poświęconą Spółce Akcyjnej „Siła i Światło” Towarzystwo przedstawiło ponad 10 lat temu, kolejną – jesienią 2018 r. Większość materiału ilustracyjnego została nam udostępniona jako kopie cyfrowe ze zbiorów Jerzego Regulskiego, syna Janusza, współzałożyciela i dyrektora finansowego spółki, bez której powstanie i urządzenie Podkowy Leśnej w nowoczesnym kształcie nie byłoby możliwe.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Pałacyk Kasyno

Klub Sportowy, znany dziś bardziej jako Pałacyk Kasyno, zbudowany został w 1928 r. przez Zarząd Dóbr Podkowa Leśna według projektu cenionego architekta Juliusza Dzierżanowskiego. Działała tu restauracja (stąd potoczna nazwa Kasyno), miało swoją siedzibę Towarzystwo, a teren wokół zagospodarowany był na cele sportowe.

Zaproszenie na wystawę "O wolność i Solidarność"

O wolność i „Solidarność” – Podkowa Leśna 1976-1991

W 2009 r., w przeddzień Święta Niepodległości i w dwadzieścia lat po jej ponownym odzyskaniu, otworzyliśmy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej wystawę pokazującą zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w niezależne działania polityczne, kulturalne i naukowe w trudnych latach 70. i 80. XX w.

Wycieczki

Pragnąc spopularyzować historię oraz różnorodne walory naszego miasta Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna przygotowało kilka tematycznych tras umożliwiających samodzielne zwiedzanie z mapką w ręku.

Wycieczki - Las Młochowski
Wycieczki - Nordic walking w Podkowie Leśnej

Obywatelskie
Archiwum
Podkowy

Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej to inicjatywa mająca na celu gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentów dotyczących historii Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

 

Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych możliwe było opracowanie naszych najcenniejszych zbiorów i zamieszczenie ich w Internecie.

 

Uporządkowane zbiory dostępne są dla naukowców, młodzieży szkolnej i wszystkich zainteresowanych historią miasta-ogrodu.

01

Archiwum działalności Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna do 1939 r.

02

Podkowa niezależna 1979-1989

03

Komitet Obywatelski „Solidarność” w Podkowie Leśnej 1989-1990

04

Zbiór akt ks. Leona Kantorskiego do dziejów parafii i kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 1930-2005

05

Portrety podkowian 2003-2009

06

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 1988-1992

Towarzystwo Przyjaciół Podkowy Leśnej

dowiedz się więcej na temat działalności naszego Towarzystwa

Historia

Kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna? Co działo się z Towarzystwem po wojnie? Jaką rolę odegrało w historii Podkowy Leśnej?

Misja

Jaka jest misja Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna? Jakie są nasze cele statutowe i jak zmieniały się na przestrzeni lat?

Ludzie

Aktualne władze TPMOPL wybrano 21 lipca 2018 r. Tu znajdziecie skład wszystkich zarządów Towarzystwa od 1932 r..

Co robimy?

Najważniejsze inicjatywy i działania Towarzystwa (w pigułce) znajdziecie klikając w link zamieszczony poniżej.

Sprawozdania

Roczne sprawozdania z działalności Towarzystwa.

Biuletyn

Biuletyn Towarzystwa wydawany od 1999 roku.

Aktualności

Z życia Towarzystwa i miasta ogrodu.